Rakennushankkeen kosteudenhallintaprosessi

 

Sivustolle on koottu tietoa mitä rakennushankkeen eri vaiheissa tulee huomioida kosteudenhallinnan kannalta, mitä kenenkin osapuolen tulee tehdä, mitä asioita erirakenteissa tulee ottaa huomiooon sekä mitä toimia kosteudenhallinnan eteen tulee tehdä. Tervetuloa tutustumaan aiheeseen! Kosteudenhallintaprosessia lähestytään neljän näkökulman kautta:

1. VAIHEET - Mitä asioita rakennushankkeen eri vaiheissa tulee huomioida kosteudenhallinnan kannalta

2. OSAPUOLET - Mitä kunkin osapuolen tulee vähintään tehdä omalta osaltaan

3. RAKENTEET - Miten tyypillisiä rakenteita toteutetaan kosteusturvallisesti ja mitkä ovat rakenteiden riskejä

4. TOIMET - Mitä suunnitelmia kosteudenhallinnan kannalta tulee tehdä

 

Kosteudenhallinnan huomioiva talonrakennushankkeen ajoitusmalli – tutustu!