Anna palautetta    

 

 

 

 

Rakentamisen kosteudenhallinta

 

Kosteudenhallinta.fi -sivustolle on koottu tietoa siitä, mitä rakennushankkeen eri vaiheissa tulee ottaa huomioon kosteudenhallinnan osalta, mitkä ovat eri osapuolten tehtävät, mitä kosteusriskikohtia eri rakenteisiin liittyy sekä mitä konkreettisia toimenpiteitä tulee tehdä.

Kosteudenhallintaprosessia lähestytään neljän näkökulman kautta:

1. VAIHEET - Mitä asioita rakennushankkeen eri vaiheissa tehdään kosteudenhallinnan kannalta

2. OSAPUOLET - Mitä kunkin osapuolen tulee tehdä omalta osaltaan

3. RAKENTEET - Miten rakenteet toteutetaan kosteusturvallisesti ja mitkä ovat rakenteiden tyypillisiä kosteusriskejä

4. TOIMENPITEET - Mitä suunnitelmia ja toimenpiteitä kosteudenhallinnan kannalta tulee tehdä.

 

Kosteudenhallinnan huomioon ottava talonrakennushankkeen ajoitusmalli hankkeiden keston laskentaan – tutustu!