Osapuolet

Osapuolet

Rakennushankkeen osapuolia ovat karkeasti jaoteltuna rakennuttaja, suunnittelija, toteuttajamateriaalitoimittaja sekä käyttäjä/asukas. Kaikkien osapuolten tulee omalta osaltaan huolehtia rakennushankkeen kosteudenhallintaprosessista. Sivuille on myös koottu ohjeita pientalorakennuttajille.

Rakennuttaja

Rakennuttajalla tarkoitetaan tyypillisesti sitä organisaatiota, joka huolehtii rakennusprojektin läpiviennistä. Rakennusalan sopimusasiakirjat määrittelevät rakennuttajan luonnolliseksi tai juridiseksi henkilöksi, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka viimekädessä vastaanottaa työntuloksen.

Työturvallisuusmääräyksissä rakennuttajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen taikka muuta joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta tai näiden puuttuessa tilaajaa. Rakennuttaja voi hankkeen aikana muuttua, jos esimerkiksi kehittäjä rakentamisaikana myy hankkeen sijoittajalle.

Rakennuttaja asettaa tavoitteet kosteudenhallinnalle.

Suunnittelija

Rakennushankkeen suunnittelusta vastaa tyypillisesti suunnittelijaryhmä, jossa on edustettuna eri alojen suunnitteluasiantuntemus. Hankkeen koosta ja luonteesta riippuen suunnittelutehtävät rajautuvat ja painottuvat eri tavoin ja tehtäviä hoitamaan pyritään valitsemaan kulloinkin tarkoituksenmukaisin, yhteistyökykyinen ryhmä.

Suunnittelijat mm. ottavat huomioon kosteusteknisesti kriittiset kohdat rakenteissa sekä huolehtivat sitä, että suunnitellut rakenteet ovat kosteusteknisesti toimivia.

Toteuttaja

Toteuttaja on rakennushankkeen osapuoli, joka rakennuttajan toimeksiannosta vastaa lopputuotteen konkreettisesta tuottamisesta, rakennuksen rakentamisesta. Toteuttajasta käytetään tyypillisesti nimitystä urakoitsija.

Toteuttaja mm. tarkentaa ja täydentää rakennuttajan tekemää kosteudenhallinta-asiakirjaa (alustava kosteudenhallintasuunnitelma) sekä huolehtii työmaan kosteudenhallinnan toteuttamisesta.

Materiaalitoimittaja

Materiaalitoimittaja toimittaa sopimuksen mukaisen materiaalin sovitussa kunnossa ja sovittuna aikana työmaalle. Materiaalitoimittaja suojaa materiaalin kuljetuksen sekä mahdollisen varastoinnin varalle.

Käyttäjä/asukas

Käyttäjä tai asukas voi omalla toiminnallaan ehkäistä kosteusvaurioiden syntyä. Sisätiloissa kannattaa pitää huolta märkätiloista, vesikalusteista, pesukoneesta sekä ilmanvaihdosta. Säännöllisesti tarkastettavia rakenteita ovat julkisivut sekä alapohja, salaoja- ja sadevesijärjestelmät, vesikatto ja yläpohja. Myös ikkunoiden ja ovien tiivisteistä kannattaa pitää huolta.

Attachments:
Download this file (Kosteudenhallinta_OSAPUOLET_28092015.pdf)Kosteudenhallinta_OSAPUOLET_28092015.pdf[tekstit, osapuolet]248 kB