Kosteudenhallintakoordinaattori

Rakennushankkeeseen ryhtyvä nimeää hankkeeseen kosteudenhallintakoordinaattorin. Kosteudenhallintakoordinaattori voi olla rakennushankkeeseen ryhtyvän omasta organisaatiosta tai ulkopuolisesta tahosta. Kosteudenhallintakoordinaattori toimii rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajana hankkeessa. Kosteudenhallintakoordinaattori ohjaa ja valvoo kosteudenhallintaan liittyvien toimenpiteiden toteutusta. Kosteudenhallintakoordinaattori on asetuksen mukainen ”kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö” ja myös tarkastusasiakirjamenettelyssä ”Kosteudenhallinta” -rakennusvaiheen vastuuhenkilö.

Kuivaketju10-toimintamallissa suositellaan, että kosteudenhallintakoordinaattori on suunnittelijoista ja urakoitsijasta riippumaton asiantuntijataho. Pientalohankkeissa kosteudenhallintakoordinaattoriksi voidaan kuitenkin nimetä esimerkiksi hankkeen vastaava työnjohtaja.

Kosteudenhallintakoordinaattori palkataan jo hankesuunnitteluvaiheessa. Mikäli rakennushankkeeseen ryhtyvä on kuitenkin pätevä itse huolehtimaan hankesuunnitteluvaiheen kosteudenhallintaan liittyvistä tehtävistä, ulkopuolinen kosteudenhallintakoordinaattori voidaan palkata vasta suunnitteluvaiheessa. Kosteudenhallintakoordinaattorina voi myös toimia eri henkilö rakennushankkeen eri vaiheissa. Tällöin tulee huolehtia tietojen siirtämisestä kosteudenhallintakoordinaattorilta toiselle, jotta vältytään tietokatkoksilta.

Pätevyys

Rakennushankkeeseen ryhtyvä arvioi kosteudenhallintakoordinaattorin kelpoisuuden ja pätevyyden tehtävään. Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys koostuu koulutuksesta ja työkokemuksesta liittyen kosteudenhallinnan tehtäviin. Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyysvaatimukset on julkaistu FISEn verkkosivuilla otsikon ”Valvojat ja koordinaattorit” alla.

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtäviä voivat olla esimerkiksi

Hankesuunnitteluvaihe

 • rakennushankkeeseen ryhtyvän avustaminen kosteudenhallinnan suunnittelussa
 • siirtää kosteudenhallintamenetelmän tavoitteet tarjouspyyntöihin ja -sopimuksiin

Suunnitteluvaihe, suunnittelijoiden ohjaus ja valvonta

 • rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus
 • kosteudenhallinnan kannalta kriittiset rakenteet
 • rakennusmateriaalien vaurioitumisherkkyys ja suojaus

Työmaatoteutuksen ohjaus ja valvonta

 • työmaaorganisaation perehdyttäminen kosteudenhallintaan yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa
 • työmaakokouksiin osallistuminen
 • säännölliset vierailut työmaalla
 • urakoitsijan suorittamien riskikohtien ja -rakenteiden todentamisen ja dokumentoinnin varmistaminen ja hyväksyminen
 • raportointi rakennuttajalle ja rakennusvalvontaan

Käyttöönottovaiheen ohjaus ja valvonta

 • käyttöönottovaiheen ohjaukseen ja valvontaan osallistuminen
 • osallistuminen huoltohenkilökunnan ja käyttäjien opastukseen
 • toimintamallin onnistumisen arviointi yhdessä tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa