Osapuolet

Toteuttaja

Kosteudenhallinnan suunnittelu

Toteuttaja suunnittelee kosteudenhallintatoimenpiteet rakennuttajan asettamien tavoitteiden pohjalta. Toteuttaja tarkentaa ja täydentää rakennuttajan tekemän kosteudenhallinta-asiakirjan työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaksi.

Kosteudenhallinnan toteuttaminen

Pääurakoitsijan huolehtii oman ja aliurakoitsijoiden laadunvalvonnasta työmaalla. Kosteudenhallinnasta vastaa tyypillisesti erillinen työnjohtaja. Pääkeinoina urakoitsijalla kosteudenhallintaan on materiaalien ja rakenteiden suojaus ja riittävien kuivumisolosuhteiden varmistaminen lämmityksellä, tuuletuksella ja tarvittaessa erillisellä kosteudenpoistolla.

Materiaalitoimitusten hallinta

Kosteuden ja tilankäytön kannalta materiaalit on toimitettava työmaalle siten, että varastointia vältetään Jos materiaalia joudutaan varastoimaan työmaalla, tulee materiaali suojata asianmukaisella tavalla.

Kuivumisaikojen varmistaminen

Kuivumisaikojen varmistamisessa tärkeintä on kosteuden mittaaminen. Ks. Rakenteista tehtävät mittaukset sekä Kuivumisolosuhteiden mittaaminen. Erityisesti betonirakenteiden kosteuden varmistaminen ennen pintojen päällystämistä on tärkeää. Lue lisää aiheesta Rakenteiden pinnoitettavuusvaatimukset.