Vaiheet

Vaiheet

 Kosteudenhallinnan kannalta tärkeitä rakennushankkeen vaiheita ovat

 

Kuva: Kosteudenhallinnan pääkohdat. Lähde: RIL esitys 2018.

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Tavoitteiden määrittelemiseksi rakennushankkeeseen ryhtyvä teettää tarvittavat selvitykset, riskikartoitukset ja palkkaa avukseen tarvittavat asiantuntijat.

Suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa kosteusriskit kartoitetaan, olosuhteet selvitetään ja rasitustaso määritellään. Suunnittelun lopputuloksena ovat kosteustekniset toimivat ratkaisut.

Rakentamisen valmistelu

Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja hankintasopimukset.

Rakentaminen

Rakentamisvaiheessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanottotarkastuksessa.

Käyttöönotto

Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus. Rakennuksen kosteustekninen toimivuus edellyttää, että rakennusta käytetään ja ylläpidetään käyttötarkoituksen mukaisella tavalla.

Käyttö

Seurataan rakennuksen toimivuutta sekä tehdään huolto- ja korjaustoimenpiteet.