Vaiheet

Hankesuunnittelu

Hankkeen kosteudenhallinnan vaatimukset ja tavoitteet
Kosteusriskien alustava kartoitus
Kosteudenhallinnan menettelyt ja toimenpiteet
Hankkeen aikataulu
Kosteudenhallintaselvitys
   

Hankesuunnitteluvaiheessa pääasiallinen toimija on rakennushankkeeseen ryhtyvä. Kosteudenhallinnan onnistumisen kannalta on suositeltavaa, että kosteudenhallintakoordinaattori on mukana hankkeessa jo hankesuunnitteluvaiheesta lähtien. Hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeeseen ryhtyvä yhdessä asiantuntijoiden kanssa selvittää olosuhteet, muodostaa hankkeelle kosteudenhallintatavoitteet, kartoittaa alustavat kosteusriskit, päättää käytettävän kosteudenhallintamenettelyn, muodostaa hankkeen alustavan aikataulun sekä aloittaa kosteudenhallintaselvityksen muodostamisen.


Hankkeen vaihe        HANKESUUNNNITTELUVAIHE
Päätavoite        Tavoitteet kosteudenhallinnalle
Pääasiallinen toimija         Rakennushankkeeseen ryhtyvä
Toimenpiteet
  • Hankkeen kosteudenhallinnan tavoitteet ja vaatimukset
  • Kosteusriskien alustava kartoitus
  • Päätös kosteudenhallinnan menettelyistä ja toimenpiteistä
  • Hankkeen aikataulu
  • Kosteudenhallintaselvityksen laatimisen aloittaminen
  • Kosteudenhallintakoordinaattorin kiinnittäminen hankkeeseen