Vaiheet

Käyttöönotto

Rakennuksen valmistuessa
Ohjeet käyttäjille ja huollolle
   

Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käyttäjille käytön opastus. Käyttäjälle luovutetaan huoltokirja, joka sisältää kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet ja tehtävät.

Hankkeen vaihe KÄYTTÖÖNOTTO
Päätavoite Järjestelmien toiminta, dokumentointi, käyttäjien perehdytys
Pääasiallinen toimija Päätoteuttaja
Toimenpiteet
  • Järjestelmien toiminta
  • Käytön opastus
  • Käyttö- ja huoltokirja