Ohjeet märkätilojen käyttöön

Märkätilojen huolto

Märkätilojen käytössä on otettava huomioon vedeneristeiden rikkoontumattomuus kuin myös hallittu kosteudenpoisto käytön jälkeen. Märkätilojen käytön yhteydessä märkätilan ilmanvaihtoventtiilit ja lattiakaivot on puhdistettava säännöllisesti eikä niiden säätöä saa muuttaa puhdistuksen yhteydessä. Lisäksi suihkutilassa on suositeltavaa käyttää veden roiskumista seinälle ja lattialle rajoittavaa suihkukaappia tai -verhoa.

Vesilukko poistetaan puhdistusta varten ja puhdistus suoritetaan siten, ettei vedeneristeelle tai kaivoliitokselle aiheuteta vaurioita. Puhdistuksella mahdollistetaan veden esteetön kulku viemäriin ja ehkäistään kaivon tulviminen. Laatoitus saumoineen puhdistetaan säännöllisesti vedellä tai laimealla pesuaineliuoksella (pH 6‐10) ja harjalla. Kalkki poistetaan tarvittaessa pesuaineella (pH n.2,5) tuotekohtaisia ohjeita noudattaen. Pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja kuivataan.

Silikonisaumat puhdistetaan säännöllisesti vedellä tai laimealla pesuaineella ja pehmeällä harjalla. Silikonisaumojen vaihtoväli riippuu puhdistustiheydestä, ilmanvaihdon tehokkuudesta sekä käyttörasituksesta. Normaalissa asuinkäytössä vaihto on ajankohtaista noin 10 vuoden välein. Vaihdon yhteydessä vanha silikoni poistetaan varoen mekaanisesti vedeneristystä rikkomatta.

Märkätilan pinnat kuivataan lastalla tms. aina käytön jälkeen. Ylimääräisen veden poisto nopeuttaa tilan kuivumista, ehkäisee kosteuden leviämistä huoneistoon sekä likaveden kuivumista laatoitukselle ja saumoihin. Märkätilan riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava, jotta ilmankosteus pysyy alhaisella tasolla. Koneellista ilmanvaihtoa ei saa sammuttaa eikä venttiilejä säätää omatoimisesti. Suihkun jälkeen on suositeltavaa tehostaa ilmanvaihtoa kahden tunnin ajaksi.

Mikäli märkätilassa on lattialämmitys, se on pidettävä kytkettynä. Lämmitys nopeuttaa tilan kuivumista. Lattian pintalämpötila saa olla korkeintaan +28°C.

Vedeneristyksen rikkovia lävistyksiä tai kiinnityksiä ei saa tehdä seiniin roiskeveden alueelle. Läpivientien tiivistyksiä pitää tarkkailla säännöllisesti. Jos märkätilojen vedeneristyksissä on kiinnityksen aikaansaamia lävistyksiä, esimerkiksi ruuvikiinnityksiä, on reiät tarkastettava ja tiivistettävä tiivistysmassalla. Vedeneristyksen on oltava vesitiivis myös läpivientien kohdalla.

Keittiö ja kodinhoitotila

Keittiön ja kodinhoitotilan allaskaapin ja pesukoneiden alle tulee asentaa suoja-alustaksi sivu- ja takareunoiltaan ylös nostettu vesitiivis matto tai pinnoite vesivuotojen havaitsemiseksi. Tämän lisäksi suoja-alusta voidaan varustaa myös vuodonilmaisimella.

Märkätilan korjaus

Koska märkätilojen vedeneristeiden kunnossapitovastuu kuuluu pääsääntöisesti kiinteistön omistajalle, on märkätilan korjaustoimenpiteille hankittava kiinteistön omistajan lupa. Korjaustyön saa tehdä vain alan ammattilainen pätevän valvonnan alaisena. Märkätilan korjaukset suositellaan teetettäväksi henkilösertifioidulla asentajalla. Silloin myös märkätilaan tulevien rakennustarvikkeiden yhteensopivuus tulee tarkastetuksi.

Kiinteistön omistajan valitsema tai aloituskokouksessa sovittu henkilö tarkastaa vedeneristyksen aina ennen rakenteiden peittämistä ja tarkastuksesta tehdään merkintä tarkastuspöytäkirjaan. Suositeltavaa on käyttää asiantuntevaa suunnittelijaa ja valvojaa. Märkätilojen korjaustyöt on aina hyväksytettävä talon omistajalla tai asunto-osakeyhtiön isännöitsijällä. Märkätilojen vedeneristyksistä tulee tehdä tarkastuspöytäkirja ennen rakenteiden piiloon laittamista.

Tarkistuslista

  • märkätilan ilmanvaihtoventtiilit ja lattiakaivot on puhdistettava säännöllisesti
  • suihkutilassa suihkukaappi tai -verho
  • vesilukon säännöllinen puhdistus
  • silikonisaumojen puhdistus
  • märkätilojen kuivaus lastalla käytön jälkeen
  • lattialämmitys pidetään kytkettynä
  • läpivientien tiivistysten tarkkaileminen
  • vuotohälyttimien käyttö allaskaapin ja pesukoneiden alla