Rakennuksen käyttö ja huolto

Jotta rakennus säilyisi terveenä ja kosteusteknisesti toimivana koko sen suunnitellun elinkaaren ajan, tulee rakennusta käyttää käyttötarkoituksen mukaisesti sekä ylläpitää sitä tarvittavilla huolto- ja kunnostustoimenpiteillä.

Poikkeamien tarkkailu

Rakennuksen käyttäjän tehtävänä on tarkkailla poikkeamia ja puuttua niihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä käyttää rakennusta ja sen laitteita niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Mitä monimutkaisempia rakenteet ja laitteistot ovat, sitä tärkeämpää on käyttää apuna ylläpidossa ammattimaista kiinteistönhuoltoa.

Huolto- ja kunnostustoimenpiteet

Järjestelmällisillä ja suunnitelluilla huolto- ja kunnostustoimenpiteillä varmistetaan rakennuksen terveellisyys koko sen elinkaaren ajan.

Kiinteistönhoidolla tarkoitetaan rakennuksen ja sen osille tehtäviä huoltotoimenpiteitä. Kunnossapito on puolestaan kunnostavaa korjaamista, jonka tarkoituksena on pitää yllä kohteen alkuperäinen taso. Rakennukselle ja sen osille on määritetty kunnossapitojaksot ja -toimenpiteet huoltokirjan ylläpitosuunnitelmassa.

Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen nojalla antanut määräykset ja ohjeet rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeesta. Käyttö- ja huolto-ohjeen on tarkoitus olla rakennuksen käyttöohje, jonka avulla saavutetaan terveelliset ja turvalliset käyttöolosuhteet. Siinä tulee olla tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa varten. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisesta. Käytännössä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje koostuu rakennushankkeen eri osapuolten laatimista ja eri tahoilta koottavista asiakirjoista. 

Säännölliset arvioinnit - Kuivaketju10

Kuivaketju10-toimintamallissa kosteudenhallintaprosessin onnistumista arvioidaan säännöllisesti. Ensimmäinen arviointi tehdään kaksi vuotta käyttöönoton jälkeen ja siihen osallistuu myös hankkeessa toiminut kosteudenhallintakoordinaattori. Tämän jälkeen arviointi tehdään viiden vuoden välein, jolloin arviointeihin osallistuva koordinaattori voi myös olla eri kuin hankkeessa mukana ollut.