Säännöllisesti tarkastettavat asiat

Katto

Vaipparakenteiden osalta rakennusten katot, etenkin tasakatot on puhdistettava ja huollettava vuosittain. Vesikourut, sisä- ja ulkopuoliset syöksytorvet ja kattokaivot on pidettävä roskattomina ja jäättöminä. Syksyllä ennen lumentuloa puhdistetaan katolta veden kulkua estävät lehdet. Keväällä tarkastetaan, ettei jää ole vahingoittanut kattorakenteita. Katon puhtaanapitotöiden yhteydessä on varottava rikkomasta vesikatetta ja läpivientejä.

Salaojat

Salaojien kunto tulee tarkastaa viiden vuoden välein tarkastuskaivojen putkien kautta esimerkiksi juoksuttamalla vettä kaivosta toiseen. Salaojat on tarvittaessa huuhdeltava.

Padotusventtiilit ja pumput

Kiinteistön alueella olevat padotusventtiilit ja pumput tulee tarkastaa säännöllisesti. Jos liikenneväylien sijaintia muutetaan kiinteistön alueella, putkien sijainti täytyy ottaa huomioon siten, että putkiin ei kohdistu liian suuria kuormituksia. Vesivuodon sattuessa tai huoltotoimenpiteen yhteydessä sulkuventtiileille tulee olla esteetön pääsy. Huollosta vastaavan on huolehdittava sulkuventtiilien merkintöjen säilymisestä ja tilojen järjestyksessä.

Viemärikaivojen pumput ja padotusventtiilit tulee puhdistaa, tarkastaa ja huoltaa huolto-ohjelman mukaisesti vähintään vuosittain. Pumppukaivoissa on suositeltavaa olla kaksi pumppua, joista toisen mahdollisesti rikkoutuessa toinen jatkaa toimintaansa, vaikka hälytys toiminnan keskeytymisestä tapahtuukin. Aina pumpun rikkoutuessa tulee olla järjestetty hälytys, joka johtaa toimenpiteisiin. Varolaitteet tulee tarkastaa ja huoltaa käyttö- ja huolto-ohjeessa mainitulla tavalla.

Tiski- ja pesualtaat

Tiski- ja pesualtaan vesilukkojen, tiivisteiden ja liitosten kuntoa tulee tarkkailla. Tarvittaessa viat on korjattava tai niistä on ilmoitettava kiinteistön isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle. Vettä käyttävät kotitalouskoneet tulee asentaa vain sellaisiin tiloihin, joissa on lattiakaivot. Jos pyykin- tai astianpesukone on asennettu lattiakaivottomaan tilaan, pesukoneen alle on asennettava pienten vuotojen havaitsemiseksi vesitiivis alusta. Tilaan voidaan asentaa myös vuodonilmaisin. Vesipisteellisten tilojen rakenteiden, kuten keittiöiden alakaapistojen kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti vuotojen havaitsemiseksi.

Pyykin- ja astianpesukoneet

Pyykin- ja astianpesukoneessa on oltava käyttötarkoitukseen sopiva täyttö- ja poistoletku liitäntöineen. Poistoletku tulee liittää kiinteästi viemäriverkostoon ja sen kiinnityksen tulee olla tukeva. Letkujen tiivisteet on tarkastettava ja tarvittaessa vaihdettava aina letkuliitoksen avaamisen yhteydessä.

Pyykin- ja astianpesukoneen painepuolen vesiliitännän tulee olla varustettu pesukonehanalla. Koneen pesukonehana on pidettävä suljettuna, kun konetta ei käytetä.