Riskirakenteiden määrittely

Suunnitelmista kartoitetaan mahdolliset kosteusteknisesti kriittiset rakennusosat ja niiden kosteustekninen toiminta varmistetaan.

Kartoituksen perusteella kosteudenhallintasuunnitelmaan kootaan riskialttiit rakenteet, tuotteet ja materiaalit sekä kunkin kohdalle toimenpiteet, jotka työmaalla sovitaan tehtäväksi kosteudenhallinnan toteutumiseksi. Rakenteita tarkastellaan sekä rakennusaikaisen että rakennuksen tulevan käytön näkökulmasta.

Rakenteiden riskejä on tarkasteltu osiossa Rakenteiden yleisimpiä kosteusriskikohtia.

Kosteusteknisesti kriittisiä rakennusosia ovat muun muassa seuraavat:

 • pihakansien vedeneristys ja vesienpoisto
 • katutason (pihakannen) ja sisätilojen väliset sokkelit, pihavesien pääsy lattian sisälle ja lattian alusrakenteiden kuivuminen ja kuivana pysyminen
 • betonirungon kastuminen sateista tai lumien sulaminen
 • kerroksellisten lattioiden kastumisvaara ja kuivuminen
 • yläpohjarakenteiden kastumisvaara ja kuivuminen
 • vesien pääsy seinärakenteisiin holveilta
 • vesien pääsy rankaseiniin ja pelti-mineraalivilla-pelti - seinien sisälle
 • lasitiiliseinien rakenteet ja liittymät
 • tiiliverhoiltujen ulkoseinien tuuletusväliin pääsevän veden hallittu ulosjohtaminen ja tuuletus, tuuletusvälin auki pysyminen.
 • aukkojen liittymien vesitiiveys/tuuletus
 • vesieristys ja rakenteiden liikuntasaumat
 • räystäsliittymät
 • betonirakenteiden kuivuminen, kuivumisolosuhteet mittaukset ja betonin ominaisuudet
 • lasikatot ja niiden liittymät, kyntetilojen tuuletus ja vedenpoisto
 • seinien liittymiset vesikattoon, ylösnousevan seinän sisälle pääsevän veden hallittu ulosjohtaminen
 • rakenteiden kuivumismahdollisuus myös valmiissa rakennuksessa (kuivumismahdollisuuden omaavat rakenteet)
 • sääsuojaukset vesikattokorjauksissa sekä julkisivuja uusittaessa
 • IV-konehuoneiden rakenteet
 • märkätilojen rakenteet
 • kipsilevyseinien kastumisen estäminen
 • LV-putkistoissa ja kalusteissa mahdollisesti esiintyvien vuotojen hallittu havainnointi
 • pihavesien ja kattovesien hallittu poisjohtaminen, SVK-kaivojen oikea malli ja viemärien riittävä koko (hiekkapesät, käännetyissä katoissa vesien pääsy kaivoon myös vedeneristeiden pinnalta ja putkien koko, min. 100 mm)
 • materiaalien kastumisen estäminen kuljetuksen, varastoinnin, asentamisen ja työn aikana sekä rungon kuivumisvaiheessa
 • homehtumiselle alttiiden materiaalien välttäminen, mm. puupintainen vaneri on altis homehtumaan seinien ulkopinnoissa tai muuallakin kylmissä sateelta suojatuissa tiloissa
 • rakenneratkaisut, joiden kosteusteknisestä toiminnasta ei ole aiempaa käytännön kokemusta.

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä