Vaiheet

Rakentamisen valmistelu

Kosteudenhallinnan toimintamallin siirtäminen
Työmaan kosteudenhallinnan suunnittelu
Tilaajan aikataululle asettamat tavoitteet
Urakoitsijan aikataulusuunnittelu
Kosteudenhallinta tehtäväkohtaisessa suunnittelussa
Materiaalien toimitukset ja varastointi
   

Rakentamisen valmisteluvaiheessa mietitään kuinka tilaajan asettamat tavoitteet kosteudenhallinnalle toteutetaan. Kosteudenhallintakoordinaattori huolehtii pääurakoitsijan perehdyttämisestä käytössä olevaan kosteudenhallintatoimintamalliin. Kosteudenhallintaselvitys toimii lähtökohtana työmaan kosteudenhallintasuunnitelmalle. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa käydään läpi miten työmaan kuivanapito toteutetaan. Rakennuttajan antamat tavoitteet siirretään tuotantosuunnitelmiin ja tehtävien toteutus suunnitellaan.

Hankkeen vaihe        RAKENTAMISEN VALMISTELUVAIHE
Päätavoite        Tavoitteiden siirtäminen tuotantosuunnitelmiin
Pääasiallinen toimija         Päätoteuttaja
Toimenpiteet
  • Kosteudenhallintakoordinaattori perehdyttää urakoitsijan toimintamalliin
  • Suunnitellaan kosteudenhallinta osana koko työmaan toteutussuunnittelua
  • Laaditaan kosteuden valvontasuunnitelma
  • Laaditaan yleisaikataulu, jossa mm. huomioidaan rakenteiden kuivumisajat
  • Laaditaan tehtäväsuunnitelmat
  • Suunnitellaan kuivanapito jokaiseen rakennusvaiheeseen huomioiden rakenteiden ja materiaalien suojaus