Tilaajan aikataululle asettamat tavoitteet

Yleissuunnitteluvaiheen välitavoitteet antavat aikataululle raamit. Kuva: Mittaviiva Oy.

Tilaajan (rakennushankkeeseen ryhtyvä) asettaa raamit hankkeen aikataululle sekä määrittää välitavoitteet. Asetettujen aikataulutavoitteiden realistisuus on syytä tarkastaa yhteistyössä muiden osapuolien kanssa. Tärkeää on, että hanke voidaan toteuttaa kosteusturvallisesti. Aikataulun tarkoituksena on kuvata koko hankkeen ajallinen toteutus. Apuna aikataulun hahmottamisessa voi käyttää ajoitusmallia. https://ajoitusmalli.mittaviiva.fi/

Aikataulussa esitetään rakennustyön kannalta tärkeimmät vaiheet ja kosteudenkannalta huomioitavat välitavoitteet, kuten

  • kuivumisajat
  • teknisten tilojen asennusvalmiuskohdat
  • lämpö päällä – ajankohta
  • toimintakokeiden suoritusajankohta
  • koekäyttöjen alkamisajankohta
  • eri työvaiheiden alkaminen, päättyminen ja suoritusjärjestys

Eri työvaiheiden kestot esitetään rakennusosittain ja kerroksittain niin yksityiskohtaisina nimikkeinä, että eri urakoitsijoiden työvaiheiden keskinäiset riippuvuussuhteet ovat selvästi todettavissa.

Kuva: Yleissuunnitteluvaiheen välitavoitteet antavat aikataululle raamit. Lähde: Mittaviiva Oy.

Tilaajan tavoitteet

Koska työaikataulu on olennainen osa urakoitsijan tuotannonhallintaa, ja sillä on merkitystä myös tilaajan omiin toimiin, on tilaajan syytä asettaa vaatimuksia työaikataulun muodolle ja sisällölle. Tilaaja voi määrittää missä muodossa aikataulu on laadittava, mitä asioita aikataulusta on käytävä ilmi sekä miten talotekniset työt ja rakennustekniset työt tahdistuvat keskenään.

Kosteudenhallinnan kannalta olennaista aikatauluissa

Tarkoituksena on saada rakennuksen oma lämmitysjärjestelmä käyttöön mahdollisimman nopeasti, jotta rakennuksen lämmitys tapahtuisi tasaisesti ja kustannustehokkaasti. Kun rakennuksen vaippa on tiivis, pyritään saamaan huonetiloihin noin + 20°C:n lämpötila ja alle 50% ilman suhteellinen kosteus. Lämmittämällä rakenteita ja tiloja saadaan aikaan hyvät olosuhteet ja lämpötilat kuivumiselle ja kosteuden poistolle sekä samalla estetään materiaalien jäätyminen ja kosteusvauriot. Lisäksi eri rakennusvaiheet tarvitsevat erilaista lämmitystä. Niiden tarkoituksena on luoda optimaaliset olosuhteet sisävalmistusvaiheen töille ja kuivattaa rakenteita pinnoituksia varten.

Ajoitusmallia (https://ajoitusmalli.mittaviiva.fi/) voi hyödyntää aikataulusuunnittelussa. Kuva: Mittaviiva Oy.