Tilaajan välitavoitteet ja aikataululle asettamat vaatimukset

Esimerkki työaikataulusta. Kuva: Mittaviiva Oy.

Tilaajan on tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettava vaatimukset urakoitsijan tekemälle yleisaikataululle sekä määritettävä välitavoitteet. Aikataulun tarkoituksena on kuvata koko rakennustyön ajallinen toteutus, joka toimii puitteena tarkemman tason aikataulusuunnittelulle, mitoittaa ajallisesti työmaan tärkeimmät resurssit sekä informoi tilaajaa ja urakoitsijoita.

Aikataulussa esitetään rakennustyön etenemisen kannalta tärkeät toiminnalliset välitavoitteet, kuten

  • teknisten tilojen asennusvalmiuskohdat
  • lämpö päällä –ajankohta
  • toimintakokeen suoritusajankohta
  • koekäyttöjen alkamisajankohta
  • eri työvaiheiden alkaminen, päättyminen ja suoritusjärjestys

Eri työvaiheiden kestot esitetään rakennusosittain ja kerroksittain niin yksityiskohtaisina nimikkeinä, että eri urakoitsijoiden päätyövaiheiden keskinäiset riippuvuussuhteet ovat selvästi todettavissa.

Tilaajan vaatimukset

Koska työaikataulu on olennainen osa urakoitsijan tuotannonhallintaa, ja sillä on merkitystä myös tilaajan omiin toimiin, on tilaajan syytä asettaa vaatimuksia työaikataulun muodolle ja sisällölle. Tilaaja voi määrittää esimerkiksi missä muodossa työaikataulu on laadittava, mitä asioita aikataulusta on käytävä ilmi sekä miten talotekniset työt ja rakennustekniset työt tahdistuvat keskenään.

Kosteudenhallinnan kannalta olennaista aikatauluissa

Tarkoituksena on saada rakennuksen oma lämmitysjärjestelmä käyttöön mahdollisimman nopeasti, jotta rakennuksen lämmitys tapahtuisi tasaisesti ja kustannustehokkaasti. Kun rakennuksen vaippa on tiivis, pyritään saamaan huonetiloihin noin + 20°C:n lämpötila ja alle 50% ilman suhteellinen kosteus. Lämmittämällä rakenteita ja tiloja saadaan aikaan hyvät olosuhteet ja lämpötilat kuivumiselle ja kosteuden poistolle sekä samalla estetään materiaalien jäätyminen ja kosteusvauriot. Lisäksi eri rakennusvaiheet tarvitsevat erilaista lämmitystä. Niiden tarkoituksena on luoda optimaaliset olosuhteet sisävalmistusvaiheen töille ja kuivattaa rakenteita pinnoituksia varten.

Esimerkki työaikataulusta. Kuva: Mittaviiva Oy.

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä