Vaiheet

Rakentamisvaihe

Onnistuneen kosteudenhallinnan menettelytavat
Työmaan suojaukset
Rakenteiden kuivatus
Kosteusmittaukset
Kosteudenhallinnan dokumentointi
   

Rakentamisvaiheessa varmistetaan hankkeen sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet.

Hankkeen vaihe RAKENTAMISVAIHE
Päätavoite Toteutuksen valvonta
Pääasiallinen toimija Päätoteuttaja ja urakoitsijat
Toimenpiteet
  • Perehdytetään muut urakoitsijat kosteudenhallinnan toimintamalliin
  • Käydään kosteudenhallinta asioita aktiivisesti läpi kokouksissa
  • Huolehditaan työmaan suojauksista, olosuhteista, kuivatuksesta yms.
  • Valvotaan olosuhteiden muutoksia ja reagoidaan poikkeuksiin
  • Dokumentoidaan riskikohtien toteutukset