Työmaan suojaukset

Sääsuojaus. Kuva: Ramirent.Rakenteiden suojaaminen sisältää valmistuvan rakennuksen riskialttiiden ja kosteudesta vaurioituvien rakennusosien suojaamisen sekä varastoinninaikaisen materiaalin suojaamisen. Rakenteiden suojaaminen kosteudelta on aina tehokkaampaa kuin rakenteiden kuivattaminen. Taloudellisin tapa suojata rakenteet kosteudelta on käyttää rakennuksen omia rakenteita. Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista, joten työmaalla joudutaan turvautumaan väliaikaisiin ratkaisuihin.

Suojauksen valitseminen

Koko rakennuksen sääsuojaukseen vaikuttaa paljon minkälaista kohdetta ollaan rakentamassa: onko rakennus uudis- tai korjausrakennuskohde. Myös rakennuksen muilla ominaisuuksilla, kuten sijainnilla, muodolla, koolla ja vaurioitumisherkkyydellä, on vaikutusta suojaustason valintaan. Suojauksen suunnittelussa tulee miettiä pystytäänkö koko rakennus huputtamaan kustannustehokkaasti vai vain osa kerrallaan tai pystytäänkö rakennus suojaamaan erilaisia peitteitä käyttäen.

Sääsuojauskalusto

Rakentamisessa käytettävään sääsuojakalustoon kuuluvat sääsuojat, suojapeitteet sekä julkisivusuojat. Suojapeitteitä käytetään väliaikaisina ratkaisuina kun muilla suojauksilla ei voida varmistaa rakenteiden asianmukainen suojaus. Suojapeitteiden avulla on mahdotonta suojata rakenteet tiiviisti ja saumattomasta, sillä ongelmana on aina peitteiden saumat ja niistä rakenteisiin vuotava vesi.

Suojapeitteiden ominaisin käyttökohde onkin lähinnä varastoitavien rakennusmateriaalien ja elementtien suojaaminen. Rakennuksen runkovaiheen aikana on kuitenkin tilanteita, joissa peitteiden käytöllä saavutetaan hyötyjä kosteusrasitusten pienentämiseksi. Tällaisia käyttökohteita ovat esimerkiksi betonisandwich-elementtien asennusaikainen yläpäiden eristeen suojaus tai avoimen holvin suojaaminen sateelta.

Sääsuojat

Sääsuojat ovat pääasiassa teräs- tai alumiiniristikkorunkoisia rakenteita, jotka kootaan työmaalla. Sääsuojan avulla voidaan suojata tehokkaasti rakenteilla olevan rakennuksen holvi tai matala rakennus voidaan suojata kokonaan. Sääsuojilla voidaan saada kokonaistaloudellista hyötyä ja samalla pystytään parantamaan työolosuhteita ja työturvallisuutta. Myös lumitöiden ja mahdollisten sulatusten määrä vähenee, ja rakennus pysyy suojassa myös sateelta ja säästytään aikaa vievältä kuivatukselta. Sääsuojien haittana on sääsuojakaton purkaminen nostojen tieltä pois.

Sääsuojaus on hyvä tapa suojata rakennus korjausrakentamisessa, kun rakennusta korotetaan, vesikatto uusitaan tai julkisivu korjataan. Näissä rakennustilanteissa isoja nostoja on vähän ja suojan kattoa joudutaan harvoin aukaisemaan. 

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä