Rakennuspohjan kuivatus

Ympäristöministeriön ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 2020

Huolehditaan siitä, että rakennuksen alle tai viereen ei jää seisomaan vettä. Tästä huolehditaan mm.

  • hulevesien poisjohtamisella
  • rakennuspohjan salaojituksella.

Lue lisää pihan ja rakennuspohjan vedenpoistosta. Tutustu myös Ympäristöministeriön ohjeeseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 2020 (PDF).

Hulevesien poisjohtaminen

Hulevesillä tarkoitetaan pinnoille kertyviä sade- tai sulamisevesiä. Rakennetulla alueella hulevesiä kertyy erityisesti rakennusten katoille sekä maanpinnalle. Rakennusta ympäröivän maanpinnan kuivatus sekä hulevesien hallinta tulee suunnitella siten, että sade- ja sulamisvedet johdetaan pois rakennuksen vierestä. Hulevesijärjestelmän suunnittelusta vastaa tyypillisesti rakennussuunnittelija ja erityissuunnittelija.

Kuva: Periaatekuva maanpinnan muotoilusta. Lähde: Ympäristöministeriön ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 2020. Sivu 25, kuva 5.

Rakennuspohjan salaojitus

Rakenteisiin voi siirtyä kosteutta kapillaarisesti mm. maaperästä. Rakennuksen korkeusasema valitaan siten, että antura on kokonaisuudessaan aina pohjaveden vedenpinnan yläpuolella. Suunnittelussa otetaan huomioon mahdollinen pohjavedenpinnan nousu rakennuksen elinkaaren aikana. Sadevedet ohjataan hallitusti poispäin rakennuksesta pintamaan kallistuksilla sekä sadevesijärjestelmän avulla.
Rakennussuunnittelija ja erityissuunnittelija suunnittelevat rakennuspohjan salaojituksen veden kapillaarivirtauksen katkaisemiseksi sekä pohjavedenpinnan pitämiseksi sopivalla etäisyydellä rakennuksen alapohjasta. Suunnittelussa huomioidaan myös perustusten kuivatusvesien poisjohtaminen perustusten vierestä ja rakennuksen alta.

Kuva: Periaatekuva hulevesien poisjohtamisesta. Lähde: Ympäristöministeriön ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 2020. Sivu 26, kuva 7.

Ympäristöministeriön ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 2020