Salaojien kosteusriskikohtia

Riskit

Suunnitteluohjeet

Työohjeet

 1. Salaojien tukkeutuminen.
 2. Salaojaputkien väärä sijainti ja/tai väärät kaadot.
 1. Pinta- ja sadevesiä ei saa johtaa salaojajärjestelmään. Salaojaputki kapillaarisen nousun katkaisevan salaojituskerroksen alapuolella. Salaojaputket ja kokoojakaivot eivät saa jäätyä. Salaojakerros erotetaan hienorakeisista maalajeista suodatinkankaalla. Salaojituskerroksen paksuus alapohjan alla vähintään 0,2 m ja sen tulee olla yhteydessä perustusten ulkopuolella olevaan salaojituskerrokseen. Vähintään yksi lietepesällinen kokoojakaivo ja riittävästi tarkastuskaivoja.
 2. Salaojaputken korkein kohta vähintään 0,4 m viereisen tai yläpuolisen maanvastaisen lattian alapinnan alapuolella. Salaojaputken sivuilla ja päällä vähintään 0,2 m kerros salaojituskerrosta. Alle 0,5 m peitesyvyyttä ei saa käyttää missään tapauksessa. Kallistus vähintään 1:200 ja rakennuksen alla vähintään 1:100.
 1. Pintavesiä ei saa johtaa salaojajärjestelmään. Maanpinta muotoillaan ja pintarakenteet tehdään siten, että sadevedet eivät pääse salaojiin. Salaojakerros erotetaan hienorakeisista maalajeista suodatinkankaalla. Piiloon jäävät tarkistuskaivot dokumentoidaan esimerkiksi huoltokirjaan ja/tai tarkastuskaivojen paikat merkitään ulkoseinään.
 2. Salaojaputken sivuilla ja päällä vähintään 0,2 m kerros salaojituskerrosta. Alle 0,5 m peitesyvyyttä ei saa käyttää missään tapauksessa. Kallistus vähintään 1:200 ja rakennusten alla vähintään 1:100.

Laadunvarmistus

Ohjeistava kuva rakenteesta

Tarkistuslista

 • Salaojaputkien kaatojen tarkistus ennen peittämistä.
 • Tarkistetaan salaojituskerroksena käytettävä materiaali (ei hienoainesta).
 • Maapohjan kaatojen tarkistus.
 • Kun rakenne on valmis, tarkistetaan järjestelmän toimivuus, huollettavuus ja dokumentointi.
Salaojat, ohjeistava kuva 
 • Riittävät kaadot (1:200 ja 1:100).
 • Riittävät ”peitepaksuudet”.
 • Tarkistettavuus ja dokumentointi piiloon jäävistä kaivoista.
 • Pintavesien hallinta.