Märkätilat

Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksensa vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä (esim. kylpyhuone, suihkuhuone, sauna).

Märkätilojen vedenpoisto ja rakenteet on suunniteltava ja rakennettava niin, ettei vettä pääse siirtymään ympäröiviin rakenteisiin tai huonetiloihin. Lattia- ja seinäpinnoissa tulee käyttää vedeneristystä. Vedeneristys tulee olla tiivis kaikilta kohdiltaan, mukaan lukien pinnat, saumat, läpiviennit ja liittymäkohdat.

Seinärakenne

Seinärakenteet voidaan tehdä kivi- tai levyrakenteisena. Levyrakenteisen seinän alaranka ei saa jäädä betonivalun sisään.

Rakenteen liikkumattomuuteen tulee kiinnittää huomiota, jottei liikkeet aiheuta repeämiä vedeneristeessä. Rakenne ja sen jäykkyys toteutetaan siten, etteivät lämpö- ja kosteusliikkeet vaurioita vedeneristystä tai pintarakenteita.  Materiaalien valinnassa on huomioitava odotettavissa olevat muodonmuutokset.

Levyrakenteisen seinän jäykkyys toteutetaan tarvittaessa normaalia rankajakoa (k600) tihentämällä, kaksinkertaisella levytyksellä, jäykemmällä levytyypillä tai rankavälin vaakalaudoituksena. Kaksinkertaista levytystä pyritään välttämään, koska yksinkertainen levytys on parempi rakenteiden kuivumisen kannalta.

Suihku- ja pesupisteiden roiskeveden alueella suositellaan käytettäväksi kivirakenteista seinää. Betoniset seinäelementit on suunniteltava niin, ettei elementtisaumat osu märkätilojen kohdalle. Erillisen suihkukaapin käyttö on suositeltavaa.

Materiaalin jääminen kahden tiiviin pinnan väliin on vältettävä. Vedeneristetyn rakennuslevyn taakse ei saa asentaa höyrynsulkua. Poikkeuksena ns. kaksoisseinärakenne, jossa rakenteen tuuletus on järjestetty. Saunan ja pesuhuoneen välisessä rankarakenteisessa seinässä, jossa osa rakenteista jäävät vedeneristeen ja saunan höyrynsulun väliin, on märkätilan levyrakenteen takana oltava yläosastaan alakattotilaan avoin ilmaväli, josta kosteuden on voitava poistua kuiviin huonetiloihin.

Lattiarakenne

Lattian kaltevuus on oltava vähintään 1:100 ja suihkualueella 0,5 m säteellä lattiakaivosta 1:50. Lattiakaivo ja märkätilan kynnys suunnitellaan siten, ettei vesi valu muihin tiloihin. Tavoitekaltevuudesta voidaan poiketa mm. wc-istuimen ja pyykinpesukoneen kohdalla.

Puurakenteisen välipohjan päälle suositellaan rakennettavaksi teräsbetonilaatta. Rakenteen paino saattaa tällöin edellyttää tihennettyä koolausväliä märkätilan kohdalla.

Maanvaraisen betonilaattojen ja alustastaan irti olevien pintabetonilaattojen nurkkien käyristyminen on huomioitava suunnittelussa ja toteutuksessa, ettei muodonmuutoksista aiheutuvat rasitukset vahingoita vedeneristystä.

Katto

Märkätilojen katon tulee kestää roiskevesiä, ajoittaista ilman suhteellista kosteutta sekä kosteuden tiivistymistä kattopinnoille.

Varsinaisen kantavan rakenteen alapuolelle voidaan tehdä erillinen alas laskettu katto.  Saunan alakattotila on yleensä kahden tiiviin kerroksen välissä, joten se on joko jätettävä avoimeksi pesuhuoneen alakattotilaan tai järjestää tuuletus kuivaan sisätilaan. Alakattotilassa olevat kylmävesiputket on lämmöneristettävä diffuusiotiiviillä lämmöneristeellä kondenssihaittojen välttämiseksi.

Jos märkätilan yläpuolella on kylmä, heikosti lämmöneristetty yläpohjarakenne tai märkätila on rakennuksen ulkonurkassa, pitää alakaton pintojen olla kosteudenkestäviä ja tilan tuulettua kuivaan huonetilaan.

Tavanomaista asukaskäyttöä raskaammin kosteusrasitettujen märkätilojen rakenteet sekä tuuletus suunnitellaan aina erikseen.

Vedeneristys

Märkätilan lattiapäällysteen ja seinäpinnoitteen on toimittava vedeneristyksenä tai pintojen alle on tehtävä erillinen vedeneristys. Märkätilojen pinnoissa on käytettävä vedenkestäviä materiaaleja. Pintarakenneratkaisujen on estettävä vesihöyryn haitallinen siirtyminen rakenteisiin.

Lattian ja seinän vedeneristyksen on liityttävä vesitiiviisti yhteen. Märkätilan seinissä suositellaan käytettävän saman järjestelmän vedeneristettä kuin lattiassa. Mikäli käytetään eri vedeneristeitä, on vedeneristeiden yhteensopivuudesta varmistuttava.

Lattian vedeneristyksen reuna on nostettava vähintään 100 mm:n korkeuteen lattiapinnasta. Seinän vedeneristys on limitettävä lattian seinälle nostetun vedeneristeen päälle siten, ettei seinää pitkin valuva vesi pääse lattian vedeneristyksen taakse. Limityksen tulee olla vähintään 30 mm.

Löylyhuoneissa ei tarvita erillistä vedeneristettä paneeliseinissä. Paneeli ja sen takana oleva tuuletusväli sekä höyrynsulkuna toimiva alumiinipaperi on kosteusteknisesti toimiva ratkaisu.

Läpiviennit ja lattiakaivot

Märkätilan seinissä vältetään vedeneristyksen kannalta kriittisissä kohdissa läpivientejä. Märkätilan lattiaan saa tehdä vain viemäröinnin järjestämisen kannalta tarpeellisia läpivientejä. Lattian läpiviennin reunan tulee olla vähintään 40 mm:n päässä valmiista seinäpinnasta.

Läpivientien kiinnikeruuvien reikä täytetään märkätilaan soveltuvalla vedeneristeen kanssa yhteensopivalla tiivistysmassalla.

Lattiakaivon, sen putkiliitosten sekä vedeneristyksen liitokset mahdollisine korotusrenkaineen tehdään vedenpitäviksi. Lattiakaivo sijoitetaan pääsääntöisesti märkätilan vesirasitetuimmalle alueelle siten, että kaivonkansi on kaikilta reunoiltaan vähintään 500 mm:n päässä valmiista seinäpinnasta.

Märkätilaan suositellaan sijoitettavan useampi kuin yksi lattiakaivo. Toisen lattiakaivon tekemisen kustannukset tulee usein halvemmaksi, kuin suihkuun nukahtamisen seurauksena tulleen vesivahingon korjaaminen.

Lattialämmitys ja ilmanvaihto

Märkätiloihin suositellaan asennettavaksi lattialämmitys, mikä edistää käytön jälkeistä kuivumista. Lattialämmitys suositellaan sijoitettavaksi vedeneristyksen alapuolelle, ja teho rajoitetaan siten, että lattian pintalämpötila on korkeintaan 27 °C.

Märkätiloissa on oltava jatkuvatoiminen ja riittävän tehokas ilmanvaihto, joka kuivattaa kastuneet pinnat. Painovoimainen ilmanvaihto voidaan suunnitella tehostettavaksi poistoilmapuhaltimella.

Tarkistuslista

Ennen vedeneristystyötä tarkista alustan:

  • kallistukset
  • tasaisuus
  • pinnan puhtaus
  • pinnan lujuus
  • levyalustan jäykkyys
  • läpivientien asennus ja sijainti
  • kosteus.