Eristerapatun seinän kosteusriskikohtia

Riskit

Suunnitteluohjeet

Työohjeet

  1. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin.
  1. Eristerapatut rankaseinät ja puurakenteiset seinät toteutetaan aina levyrappauksella. Huonoin rakenneratkaisu: puuranka - ei tuuletusta - EPS-eriste - paksurappaus. Pitkät räystäät auttavat ehkäisemään viistosateen aiheuttamaa rasitusta.
  1. Saumakohdat tehdään huolellisesti, koska rakenne on herkkä viistosaderasitukselle. Eristeitä ei saa päästää kastumaan.

Laadunvarmistus

Ohjeistava kuva rakenteesta

Tarkistuslista

  • Työn tarkistus ennen pintalevyn asentamista ja rappausta.
Eristerapattu rankaseinä, ohjeistava kuva 
  • Tuulensuoja yhtenäinen ja tuuletusrako avonainen.