Sandwich- ja kuorielementit

Ympäristöministeriön ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 2020, kuva 17Kosteuden kannalta kriittisiä kohtia betonisandwich-ulkoseinässä ovat

  1. Vialliset tai vanhentuneet elementtisaumaukset
  2. Rakenteen puutteellinen tuulettuminen
  3. Ikkunoiden ja muiden läpivientien sisäpuoliset tiivistykset
  4. Vuotovesien puutteellinen poistumismahdollisuus vaakasuuntaisista liitoksista.

Ilmatiiviys

Seinärakenteen tiiviys riippuu elementtien välisistä liitoksista sekä läpivientiaukkojen tiivistyksestä. Saumat tehdään juotosvaluilla ja joustavien elastisten saumojen avulla. Saumavalujen onnistuminen on ensiarvoisen tärkeää rakenteen ilmatiiveyden ja koko rakennuksen energiankulutuksen kannalta.

Ovien ja ikkunoiden välit saumataan suunnitelmien mukaan, yleensä joko saumausvaahdolla tai saumausmassan ja teippauksen yhdistelmällä, mineraalivillatilkinnällä tai näiden saumaustapojen yhdistelmällä.

Kuva: Periaatekuva seinärakenteiden veden ja kosteudenkulkeutumiseen vaikuttavista tekijöistä. Lähde: Ympäristöministeriön ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 2020. Sivu 38, kuva 17.

Saumat

Saumojen suunnittelussa tulee huomioida liikkeet, jotka aiheutuvat kosteuden ja lämpötilan vaihtelusta sekä rakennuksen rungon liikkeet. Saumauksen laatuun vaikuttavat saumausolosuhteet, saumattavien pintojen puhtaus sekä sauman koko.

Jos lattian tasoitevalu ei peitä elementtien vaakasaumaa, niin vaakasauma on hyvä tiivistää elastisella saumamassalla.

Rakenteiden kuivuminen

Ulkokuoren taakse päässyt vesi johdetaan pois rakenteen vaakasuuntaisista liitoksista (ikkuna- ja oviliitokset, seinän ja perusmuurin liitokset, ulkoseinän ja vaakarakenteen liitokset). 

Estetään mahdollisen tuuletusvälin ja –urien tukkeutuminen valmistus ja asennusvaiheessa.

Rakenne kuivuu suurilta osin sisätiloihin päin riippuen lämmöneristeen vesihöyrynvastuksesta. Tämä on tarvittaessa huomioitava sisäpintojen pinnoitusajankohtaa suunniteltaessa. Eristepaksuuksien kasvaessa rakenteiden kuivuminen hidastuu.

Muita huomioita

Eristetila on suojattava. Ontelolaattaholvin kaarevuus tuo sateella vettä kantavalle seinälle. Elementtien eristetilan yläosa on suojattava vedeltä. SW-nurkkaelementtien lämmöneristeen sauma voidaan vaahdottaa ulkopuolelta henkilönostimen avulla, tai käyttää elementtien väliin puristuvaa mineraalivillakaistaa.

Huolehdi nostolenkkien aiheuttamien kylmäsiltojen poisto poistamalla lenkit.