Sisäpuolelta eristetyn massiivirakenteen kosteusriskikohtia

Riskit

Suunnitteluohjeet

Työohjeet

 1. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin.
 2. Rakenteen läpi tuleva kostea ilma.
 1. On suositeltavaa asentaa hyvin höyryä läpäisevä lämmöneriste rakenteen ulkopintaa. Hirsiseinissä viistosateen pääsy saumoihin on estettävä esimerkiksi räystäs ratkaisuin. Kevytbetonirakenne rapattava. Kosteutta läpäisevän ilmansulun käyttö ei paranna avohuokoisella lämmöneristeellä eristetyn rakenteen kuivumista sisäänpäin.
 2. Jos lämmöneriste asennetaan rakenteen sisäpintaan, höyrynsulku sisäpuolelle. Solumuovieriste toimii itsessään höyrynsulkuna.
 1. Kevytbetonirakenne rapattava. Rappauksessa erityistä huolellisuutta tulee kiinnittää muiden rakenteiden liittymäkohtiin. Rakennekosteuden annetaan kuivua ennen eristeiden ja höyrynsulun asentamista. Rakennetaan seinä säältä suojassa.
 2. Höyrynsulun saumojen limitys ottaen huomioon liikkumavarat. Ks. Höyrynsulun liitokset (kivitalo) ja Höyrynsulun liitokset (puutalo)

Laadunvarmistus

Ohjeistava kuva rakenteesta

Tarkistuslista

 • Seinärakenteen tarkistus ennen eristeiden ja höyrynsulun asentamista (erityisesti kosteus). Kiinnitetään huomiota erityisesti rakenteen kosteuteen.
 • Höyrynsulun tarkistus ennen levytystä.
 Sisäpuolelta eristetty massiivirakenne, ohjeistava kuva
 • Rakenteen kosteus ennen eristeiden asentamista tulee varmistaa.
 • Höyrynsulun yhtenäisyys.
 • Eristeiden yhtenäisyys.