Paikalla valettu välipohja

Kuva: Mittaviiva OyPaikalla valetun välipohjan riskit lyhyesti.

  1. Kosteuden valuminen alempiin kerroksiin.
  2. Kosteuden siirtyminen ulkoseinän eristeisiin
  3. Liian aikainen pinnoittaminen

Tiivis välipohja

Paikalla valetun välipohjarakenteen etuna on mahdollisuus saada aikaan kerralla tiivis välipohja, joka toimii alempien kerrosten sääsuojana. Välipohjan ja ulkoseinän väliset liitokset on tehtävä huolella. Välipohja suojaa alempia rakenteita kosteudelta mikäli välipohja on tiivis ja vedenpoistosta on huolehdittu.

Tiiveyden kannalta on tärkeää huolehtia saumojen huolellisesta toteutuksesta ja läpivientien tulppauksesta. Tiiviin holvin saavuttamista edistää esivalmistettujen LVIS-läpimeno-osien käyttö, jolloin läpivientiaukot on helppo tulpata kiinni.

Kosteuden siirtymisen estäminen

Välipohjalle satanut vesi ja lumi tulee pyrkiä poistamaan ensisijaisesti mekaanisesti (lumityöt, lastat, imurit). Tärkeää on estää kosteuden siirtyminen välipohjilta alempiin kerroksiin ja esimerkiksi ulkoseinien eristetilaan. Välipohjalle satanut vesi on johdettava hallitusti pois holvilta rakentamalla väliaikaisia vedenpoistoreittejä, jotka on johdettu viemäreihin tai lattiakaivoihin. Mikäli veden poisjohtamiseen käytetään rakennuksen omaa viemäröintiä, on viemärijärjestelmän tukkeutuminen ja vahingollisten aineiden ja kappaleiden kulkeutuminen viemärijärjestelmään estettävä.

Riittävän kuivumisen varmistaminen

Paikalla valetun välipohjan kastumisen estäminen ennen rakenteen saamista suojaan ei ole niin oleellista kuin esimerkiksi ontelolaatoilla rakennettaessa, koska valun jälkeen rakenteen suhteellinen kosteus on lähellä 100% RH. Välipohjarakenne pääsee kuivumaan sen jälkeen kun rakennuksen vaippa on ummessa ja tilaa pystytään lämmittämään.

Rakenteen tulee olla riittävän kuivaa ennen pinnoittamista. Kuivuminen on varmistettava mittauksin. Kuivumista nopeutetaan poistamalla betonipintakalvo.