VSS-päällisten kosteusriskikohtia

Riskit

Suunnitteluohjeet

Työohjeet

  1. Kosteuden kertyminen väestösuojan päälle.
  1. Betonipintojen kuivuminen tulee mahdollistaa. Pinnoitemateriaalit eivät saa estää rakenteen kuivumista. Vältetään putkien vienti välitilassa mahdollisten putkirikkojen vuoksi.
  1. Työ suoritetaan kuivissa olosuhteissa ja käytettyjen materiaalien tulee olla kuivia. Kantavan laatan annetaan kuivua ennen eristyksen ja yläpuolisen laatan tekoa.

Laadunvarmistus

Ohjeistava kuva rakenteesta

Tarkistuslista

  • Varmistetaan, että eristystöiden alkaessa materiaalit ja työkohde ovat kuivia ja mahdollinen sadevesi ei pääse työkohteeseen.
 VSS-päällinen, ohjeistava kuva
  • Materiaalit kuivia.