Rakenteet

Yläpohjat ja vesikatto

Tuulettuva yläpohja (puusta)
Kevytsorakatto


Kosteusriskikohtia

Tuulettuvan yläpohjan kosteusriskikohtia
Huonosti tuulettuvan yläpohjan kosteusriskikohtia
Tuulettumattoman yläpohjan kosteusriskikohtia
Käännetyn rakenteen kosteusriskikohtia
Kattokaivojen kosteusriskikohtia
Kattoikkunoiden ja lasikattojen kosteusriskikohtia

Kaikille yläpohjille ja vesikatoille tyypillisiä rakenneratkaisuista riippumattomia kosteuskriittisiä kohtia, jotka tulee huomioida ovat:

  • Suojauksesta huolehtimien. Vesikattorakenteita ei saa päästää kastumaan työn aikana, sillä kosteuden poistuminen vesikattorakenteista on hidasta. Yläpohja voidaan rakentaa sääsuojassa tai yläpohjarakenne voidaan valmistaa esimerkiksi maassa valmiiksi, josta se nostetaan valmiiksi paikalleen. Yläpohjan lämmöneristeet asennetaan kuivalle pinnalle. Rakentamisesta aiheutuva lisäkosteus poistetaan tarvittaessa koneellisesti tai tuuletusta tehostamalla.
  • Läpiviennit, liitokset ja saumat. Huolehditaan aluskatteen yhtenäisyydestä. Erityistä huolellisuutta vaativat aluskatteen osalta harja ja läpiviennit. Putkien alla ja läheisyydessä varmistetaan lämmöneristeen oikea määrä.
  • Veden lammikoitumisen estäminen. Katon sadevedenpoiston toimivuutta seurataan ja tarkkaillaan rakentamisen ja käytön aikana. Kattokaivojen tukkeutumisesta aiheutuva vedenkertyminen ja lammikoituminen voi aiheuttaa kosteusvaurioita asianmukaisesta vedeneristyksestä huolimatta. Kallistukset on tehtävä suunnitelmien mukaan.