Huonosti tuulettuvan yläpohjan kosteusriskikohtia

Riskit

Suunnitteluohjeet

Työohjeet

 1. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin.
 2. Sadeveden ja lumen pääsy rakenteen sisään.
 3. Yläpohjan läpi tuleva kostea ilma
 1. Sekä ilmanotto- että poistoaukkoja 2,5 ‰/katto-m2. Materiaalit kosteudenkestäviä.
 2. Tulo- ja poistoaukot sijoitetaan siten, että niiden kautta sade ja lumi eivät pääse rakenteisiin. Vesikatteen kallistus on oltava materiaalille ja toteutustavalle oikea.
 3. Betonielementtiyläpohjissa varmistetaan erityisesti elementtisaumojen tiiveys. Tiivistyksenä toimii esimerkiksi bitumikermikaista. Kevytsorakerroksen alla voidaan käyttää solumuovista eristettä alentamaan eristepaksuutta.
 1. Yläpohja rakennetaan sääsuojassa tai varmistetaan kuiva rakennustapa. Käytetään vain kuivaa kevytsoraa. Ennen eristeen asentamista varmistetaan, että eristetila on riittävän kuiva ja siisti. Tarvittaessa eristetilan tuuletusta voidaan tehostaa.
 2. Katteen asennuksessa kiinnitetään huomiota läpivienteihin ja saumoihin.
 3. Betonielementtiyläpohjissa huolehditaan elementtisaumojen tiiveydestä esimerkiksi bitumikermikaistan avulla. Jos käytetään solumuovista eristettä, varmistutaan eristeen yhtenäisyydestä.

Laadunvarmistus

Ohjeistava kuva rakenteesta

Tarkistuslista

 • Betoni- ja betonielementtirakenteiden osalta yläpohjan tarkistus kosteuden ja tiiviyden osalta ennen lämmöneristeiden asentamista.
  Yläpohjan katselmus ennen eristeen asentamista, jossa varmistutaan tilan kuivuudesta ja siisteydestä. Samalla varmistetaan että eriste on kuivaa.
Huonosti tuulettuva yläpohja, ohjeistava kuva 
 • Yläpohja siisti ja kuiva.
 • Eriste kuivaa.
 • Läpiviennit tiiviitä.
 • Vesikate tiivis.