Kevytsorakatto

Kevytsoraeristettyjä bitumikermikattoja käytetään yleisesti kerrostalojen yläpohjissa. Rakenteeseen päässyt vesi poistuu kevytsoraeristetystä katosta hitaasti, joten rakentamisen aikainen kosteudenhallinta ja sadevedeltä suojautuminen on tärkeää.

Lämmöneristeiden asennus on suositeltavaa tehdä tilapäissuojien alla. Taivasalla tehtävä kattotyö on suunniteltava siten, että lämmöneristeet ehditään peittämään sateen sattuessa tilapäissuojilla ja vesikate ehditään asentamaan ennen työpäivän päättymistä. Veden kulkeutuminen valmiilta kattopinnalta keskeneräiseen kattorakenteeseen ja lämmöneristeisiin on estettävä.

Kevytsorakatoissa huomioitavaa

  1. Vesikatteen repeäminen, joka voi johtua säärasituksesta, toiminnasta katolla, katteen ja alustan liikkeistä tai puutteellisesta kiinnityksestä
  2. Kaivojen pitäminen puhtaina
  3. Oikeat kallistukset, vastakallistukset, tasaiset jiirit (Toimivat katot -julkaisu ja RIL 207)
  4. Seinän ja katon liitokset (Toimivat katot -julkaisu ja RIL 207)
  5. Kevytsorakaton tuuletus
  6. Vesikatteen läpivientien, liitoksien ja saumojen huolellinen tekeminen
  7. Rakennusaikana rakenteeseen mahdollisesti päässeen veden poistaminen
  8. Räystään kautta rakenteeseen pääsevä vesi ja lumi

Kosteusrasitusta vähentävät rakenneratkaisut

Loivilla katoilla on käytettävä jatkuvia katteita, joiden saumojenkin on oltava vedenpaineenkestäviä. Yleisimmin käytettävät materiaalit ovat bitumikermejä, joiden saumat ja muut liitokset liimataan tai hitsataan vesitiiviiksi.

Veden kulku ja valumaetäisyydet tulee suunnitella siten, että vesi ei jäädy katon kylmillä osilla. Vettä ei saa juoksuttaa liikuntasaumojen yli.

Isoissa rakennuksissa ja loivilla katoilla vedenpoisto on useimmiten sisäpuolinen. Kattokaivot sijoitetaan valuma-alueiden alimpiin kohtiin. Viemärit ja kattokaivojen alapinnat pitää lämmöneristää diffuusiotiiviiksi kondenssiongelmien estämiseksi. Tarvittaessa kaivot varustetaan sulatusvastuksilla.

Suositeltava veden virtausmatka on enintään 15 m. Kattokaivoja käytettäessä katto tulee varustaa riittävällä määrällä ulosheittäjiä, mikäli räystäsrakenne nousee kattopinnasta yli 200 mm, jotta kaivojen tukkeutuessa katolle ei voi muodostua rakennetta ylikuormittavaa vesiallasta.

Tuuletus

Tuuletus on järjestetty painovoimaisena räystäältä sekä lisäksi mahdollisesti ns. alipainetuulettimin katon keskiosilta. Tuuletus on vähäistä, joten näitä kattoja voidaan pitää lähes umpirakenteina.

Kevytsorakatoissa ilma pääsee virtaamaan riittävästi, kun räystäille on riittävät ilma-aukot ja katolle asennetaan riittävästi alipainetuulettimia. Tuuletusaukkojen mitoituksessa noudatetaan kevytsoravalmistajien ohjeita.

Kevytsorakattoon voidaan aluskermin päälle rakentaa tuuletus- ja vedenpoistojärjestelmä kevytsorakerrokseen salaojaputkilla, jolla voidaan tehostaa rakenteen kuivumista.

Ilmatiiveys

Lämmin ilma, joka sisältää usein myös enemmän kosteutta, pyrkii nousemaan ylös. Tästä johtuen paine-ero (ylipaine) ulkoilmaan nähden on katon rajassa suurempi kuin rakennuksen vaipan muilla alueilla. Tällöin ilmansulussa olevat mahdolliset reiät tai muut epätiiveydet voivat päästää haitallisia määriä kosteutta rakenteisiin. Ilman- ja höyrynsulku tulee toteuttaa huolella.