Tuulettumattoman yläpohjan kosteusriskikohtia

Riskit

Suunnitteluohjeet

Työohjeet

 1. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin.
 2. Sadeveden ja lumen pääsy rakenteen sisään.
 3. Yläpohjan läpi tuleva kostea ilma.
 1. Eristyksen ylimmän kerroksen tuuletuskanaviston tulee olla yhtenäinen.
 2. Solumuovista eristettä käytettäessä varmistetaan eristeen yhtenäisyys. Solumuovieristeen yhteydessä tulee käyttää laakerikerrosta, esimerkiksi kovaa mineraalivillalevyä. Vesikatteen kallistus on oltava materiaalille oikea ja toteutustavalle oikea.
 3. Ilmanpitävyys varmistetaan elementtisaumojen ja läpivientien huolellisella tiivistyksellä. Betonielementtiyläpohjissa varmistetaan elementtisaumojen tiiveys esimerkiksi bitumikermikaistalla.
 1. Yläpohja rakennetaan säältä suojassa tai varmistetaan kuiva rakennustapa. Asennuksen aikana eristeisiin ei saa päästää kosteutta. Tuuletuskanaviston tulee olla yhtenäinen ja avonainen. Ennen eristeiden asentamista varmistutaan rakenteen ilmanpitävyydestä.
 2. Vesikatteen huolellinen ja vesitiivis asennus tulevaisuuden ongelmien välttämiseksi. Mahdollisessa vuototilanteessa vuotokohta on vaikea paikallistaa ja korjaus on yleensä haastava.
 3. Asennuksessa kiinnitetään huomiota elementtisaumojen ja läpivientien tiiviyteen.

Laadunvarmistus

Ohjeistava kuva rakenteesta

Tarkistuslista

 • Betoni- ja betonielementtirakenteiden osalta yläpohjan tarkistus kosteuden ja tiiviyden osalta ennen lämmöneristeiden asentamista.
 • Yläpohjan katselmus ennen eristeen asentamista, jossa varmistutaan tilan kuivuudesta ja siisteydestä. Samalla voidaan varmistua että eriste on kuivaa.
 • Tuuletuskanaviston avonaisuus tulee varmistaa.
 • Läpivientien tiivistyksestä tehdään mallityö.
Tuulettumaton yläpohja, ohjeistava kuva 
 • Yläpohja siisti ja kuiva.
 • Ilmansulku tiivis.
 • Eristeet kuivia.
 • Läpiviennit tiiviitä.
 • Tuuletuskanavisto yhtenäinen ja avoin.
 • Vesikate yhtenäinen ja saumat ehyet.