Tuulettuvan yläpohjan kosteusriskikohtia

Riskit

Suunnitteluohjeet

Työohjeet

 1. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin.
 2. Sadeveden ja lumen pääsy rakenteen sisään.
 3. Yläpohjan läpi tuleva kostea ilma.
 1. Ilmatilan riittävä tuulettuminen. Sekä ilmanotto- että poistoaukkoja 2 ‰/katto-m2. Käytetään lämpöä eristävää aluskatetta (lämmönvastus ≥0,4 m2K/W). Ilman liikkeen ollessa voimakasta, käytetään avohuokoisten eristysmateriaalien kanssa tuulensuojalevyä tai -pintaa, tyypillisesti reuna-alueilla. Yläpohjassa kulkevat putket eristetään.
 2. Tuulettuva aluskate. Poistoaukkojen suunnittelussa varmistetaan, että niiden kautta yläpohjaan ei pääse ylimääräistä kosteutta, esimerkiksi lunta tai vettä. Vesikatteen kallistus on oltava materiaalille ja toteutustavalle oikea.
 3. Betonielementtiyläpohjissa varmistetaan elementtisaumojen tiiveys sekä höyrynsulun liitos.
 1. Yläpohja ei saa kastua. Yläpohja voidaan rakentaa sääsuojassa tai yläpohjarakenne voidaan valmistaa esimerkiksi maassa valmiiksi, josta se nostetaan valmiiksi paikalleen. Yläpohjan lämmöneristeet asennetaan kuivalle pinnalle. Rakentamisessa tuleva lisäkosteus poistetaan tarvittaessa koneellisesti tai tuuletusta tehostamalla. Putkien alla ja läheisyydessä varmistetaan lämmöneristeen oikea määrä.
 2. Huolehditaan aluskatteen yhtenäisyydestä. Erityistä huolellisuutta vaativat aluskatteen osalta harja ja läpiviennit.
 3. Betonielementtiyläpohjissa varmistetaan erityisesti elementtisaumojen tiiveys. Tiivistyksenä toimii esimerkiksi bitumikermikaista. Kevytrakenteisissa ratkaisuissa höyrynsulkukalvo laskostetaan ja limitetään nurkka-alueilla. Höyrynsulun liitos puristetaan kahden pinnan väliin (puristava liitos). Ks. Höyrynsulun liitokset (kivitalo) ja Höyrynsulun liitokset (puutalo)

Laadunvarmistus

Ohjeistava kuva rakenteesta

Tarkistuslista

 • Höyrynsulun asennustarkastus ennen töiden jatkamista.
 • Betoni- ja betonielementtirakenteiden osalta yläpohjan tarkistus kosteuden ja tiiviyden osalta ennen lämmöneristeiden asentamista.
 • Rakenteen valmistuttua katselmus, jossa varmistetaan ilman vapaa liikkuminen ja ilman tulo- ja poistoaukot.
 • Läpivientien asennustarkastus.
Tuulettuva yläpohja, ohjeistava kuva 
 • Kalvo ehjä.
 • Höyrynsulkuteippi.
 • Koolaus ruuvaamalla.
 • Läpimenojen kaulukset.
 • Ilman tulo- ja poistoaukot.