Toimenpiteet

Toimenpiteet

Toimenpiteet-osiossa tutustutaan rakentamisen kosteusriskeihin, suojaukseen, kuivatukseen, mittausten tekemiseen sekä erilaisiin ohjeisiin.

Riskit

Rakentamisessa kuten kaikessa toiminnassa on mahdollisia riskejä, jotka voivat toteutua. Riskit-osiossa tutustutaan rakentamisen kosteuslähteisiin, kosteuden aiheuttamiin vaurioihin, riskien kartoitukseen sekä rakenteiden yleisimpiin kosteusriskikohtiin.

Suojaus

Kaikki rakenteet ja materiaalit tulee suojata riittävästi kosteudelta. Tutustu miten työmaa, rakenteet ja eri materiaalit tulee suojata sekä miten kuivaketju voidaan toteuttaa. Tutustu myös sääsuojauskalustoon.

Kuivatus

Kuivatus on toimenpide, jolla nopeutetaan rakenteiden kuivumista. Tutustu siihen miten eri rakenteille laaditaan kuivumisaika-arvio, miten kuivumisaika tulee huomioida aikatauluissa ja miten kuivatustoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan.

Mittaus

Työmaalla mitataan kuivumisolosuhteita sekä rakenteiden kosteuspitoisuuksia. Tutustu tehtäviin mittauksiin sekä rakenteiden pinnoitettavuusvaatimuksiin.

Kosteudenhallintaselvitys

Kosteudenhallintaselvitys on rakennushankkeeseen ryhtyvän laatima dokumentti vaaditusta rakennustuotannon kosteudenhallinnan tasosta.

Kosteudenhallintasuunnitelma

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa kuvataan mitä konkreettisia toimia työmaalla tehdään, jotta kosteudenhallinnan tavoitteet saavutetaan.

Pientalorakennuttaminen

Sivuilta löytyy mm. pientalorakennuttajan työturvallisuusopas, kosteuden peruskäsitteitä -pdf sekä tietoa sitä, kuinka asukas voi ehkäistä kosteusvaurioita.