Kuivumisajan huomioiminen aikataulussa

Rakenteiden kuivumisaika määrittää kunkin siitä riippuvan tehtävän aloitusajankohdan. Pitkä kuivumisaika aiheuttaa tehtävien päällekkäisyyttä esimerkiksi pinnoitusajankohdan myöhäisestä ajankohdasta johtuen. Rakenteiden kuivumisen kannalta merkittäviä ajankohtia ovat:

  • rakennusvaipan ja vesikaton valmistuminen veden- ja lämmöneristeineen ja saumoineen
  • lämmitysjärjestelmän käyttöönotto
  • kosteusrasitusta aiheuttavat työvaiheet kuten valut, tasoite- ja pintalattiatyöt sekä muuraus.

Kuivumisaika-arvio

Aikataulussa on otettava huomioon ne toimenpiteet, jotka vaikuttava rakenteiden teoreettiseen kuivumisaika-arvioon. Kuivumisaika-arvio antaa teoreettisen ajankohdan, jolloin rakenteiden kosteudenmittaaminen kannattaa aloittaa. Mittaamisella varmistetaan, etteivät tosiasiallisesti kuivumisaikaan vaikuttavat, teoreettista kuivumisaikaa pidentävä tekijät pääse vaikuttamaan haitallisesti rakenteen toimintaan, ja rakenne voidaan pinnoittaa.

Rakenteiden kuivatustarve

Kuivumisaika-arvioita verrataan suunniteltuun toteutusaikatauluun, ja siitä laskettuun rakenteen kuivumisaikaan ennen päällystystyöhön ryhtymistä. Kuivumisaika-arvioiden ja aikataulun perusteella voidaan määrittää, millaiset olosuhteet on luotava, jotta tarvittava kuivuminen tapahtuu aikataulun puitteissa.

Rakenteiden kuivuminen viivästyy edellä mainittujen työvaiheiden viivästyessä, tai jos rakenne pääsee kastumaan kuivumisaikana. Kuivumisen viivästymisen vaikutusta aikatauluun voidaan pienentää:

  • kuivumisolosuhteilla parantamalla
  • betonilaadun valinnalla (pienentämällä vesi/sementti suhdetta)
  • päällystysmateriaalin vaihtamisella paremmin kosteutta kestävään materiaaliin
  • kastumisen estotoimien tehostamisella
  • sementtiliiman poistolla sekä
  • muuttamalla työjärjestystä, esimerkiksi siirtymällä seuraavaan osakohteeseen tai lohkoon kuivumisen ajaksi.

Kuva: Mittaviiva Oy. Lohkon I pitkä kuivumisaika johtuu lattian tasoitustöistä. Lohkossa III on pitkä kuivumisaika, koska lattia on päässyt kastumaan kesken kuivumisen.