Rakenteiden kuivumisaika-arvioiden laatiminen

Rakenteen kuivumiseen vaikuttaa rakenteen ominaisuuksista rakenteen koostumus, materiaalit, paksuus sekä lämpötila. Lisäksi rakenteen kuivumiseen vaikuttaa kuinka moneen suuntaan rakenne pystyy kuivumaan sekä kuivumisolosuhteet. Kuivumisaika-arvio laaditaan, jotta rakenteen kuivumisaika voidaan huomioida työmaa-aikataulussa ja rakenteen pinnoittamisen ajankohta voidaan määrittää.

Sekä puu että betoni ovat hygroskooppisia materiaaleja, eli materiaaleissa olevien ilma-huokosten suhteellinen kosteus pyrkii tasapainoon materiaaleja ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden kanssa. Esikuivattu puutavara asettuu tasapainokosteuteen ympäristönsä kanssa parissa viikossa. Betonirakenteiden kuivuminen tasapainokosteuteen ympäristön kanssa voi kestää jopa vuosia. Betonirakenteiden ei kuitenkaan tarvitse saavuttaa tasapainokosteutta rakennusaikana.

Kosteusherkillä materiaaleilla päällystettävien tai pinnoitettavien betonirakenteiden tulee kuivua päällystemateriaalille asetetun kriittisen kosteusraja-arvon alapuolelle. Kriittisiä kosteusraja-arvoja on määritelty materiaalivalmistajien ohjeissa sekä esitetty julkaisuissa (SisäRYL 2000, by 45/BLY 7) ja ne ovat usein välillä 80 – 90%. Ensisijaisesti tulee käyttää materiaalivalmistajan ilmoittamia arvoja.

Betonirakenteiden kuivumisajan arvioimista on ohjeistettu julkaisussa "Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi". Betonirakenteiden kuivumisen arvioimiseen on kehitetty  edellä mainitun julkaisun pohjalta laskuri by 1021 Betonirakenteiden kuivuminen. Laskuria voi tiedustella betoniyhdistykseltä. Talonrakennushankkeiden keston laskentaan on tehty myös karkea malli, joka huomioi kuivumisajat. Ajoitusmalliin voit tutustua osoitteessa http://ajoitusmalli.mittaviiva.fi/.

Rakenteen kuivumiseen vaikuttaa

  • rakenteen koostumus
  • rakenteen materiaalit
  • rakenteen paksuus
  • rakenteen lämpötila
  • rakenteen kuivumissuunnat
  • kuivumisolosuhteet (lämpötila, suhteellinen kosteus)

Rakenteen kuivumisaika riippuu mm. siitä moneen suuntaan rakenne pystyy kuivumaan

Rakenteen kuivumisaika riippuu mm. siitä moneen suuntaan rakenne pystyy kuivumaan. Lähde: Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen 2007.

Ulkoseinärakenteen kuivumiseen vaikuttavat sisä- ja ulkopuolen olosuhteet sekä kuinka vesihöyrynläpäisevää eriste on.

Ulkoseinärakenteen kuivumiseen vaikuttavat sisä- ja ulkopuolen olosuhteet sekä kuinka vesihöyrynläpäisevää eriste on.