Toimenpiteet

Riskit

Kosteuslähteet
Kosteuden aiheuttamat vauriot
Riskien hallinta
Kosteusriskiluokat
Rakenteiden yleisimpiä kosteusriskikohtia
   

Kosteusriskejä tarkastellaan jokaisessa rakentamisen vaiheessa aina hankesuunnittelusta rakennuksen käyttöön. Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan kosteudenhallinnan kannalta epävarmat alueet, rakenteissa usein toistuvat riskit ja määritetään riskien torjunnan vastatoimet.

Kosteusriskien hallintaprosessi koostuu kolmesta vaiheesta

1. Kosteusriskien kartoittaminen

Kartoitetaan kosteusriskit, riskien syyt ja niistä aiheutuvat seuraukset.

2. Kosteusriskien arviointi

Kosteusriskit luokitellaan sen mukaan, miten hyvin rakenteet kestävät kosteusrasitusta ja miten paljon ne altistuvat kosteusrasitukselle. Riskistä määritellään miten vakavia sen seuraukset ovat ja miten todennäköisesti riski toteutuu.

3. Kosteusriskien torjunta ja riskeihin varautuminen

Riskit pyritään ensisijaisesti ennalta ehkäisemään. Mikäli riskiä ei voida kokonaan poistaa, mietitään miten toimitaan riskin toteutuessa.