Kosteuden aiheuttamat vauriot

Kosteus- ja mikrobivauriot

Kosteus- ja mikrobivauriot voivat olla ihmisen terveydelle vaarallisia ja ne voivat vaurioittaa rakenteita pysyvästi. Ongelman luonteesta, laajuudesta ja vakavuudesta riippuen käytetään ilmaisuja kosteus-, mikrobi-, home- ja lahovika tai -vaurio.

Homeet ja mikrobit aiheuttavat terveysongelmia, kun hometta ja itiöitä pääsee sisäilmaan. Tiiviit rakenteet estävät mikrobien sekä homeen kulkeutumisen sisäilmaan rakenteen läpi ja suojaavat ulkopuoliselta homeelta. Homeen muodostumisen mahdollistavien olosuhteiden ehkäiseminen tulee olla ensisijainen toimi, mutta esimerkiksi alapohjarakenteiden alapuolella olosuhteet muodostuvat helposti homeen kasvulle suotuisiksi. Tämän vuoksi rakenteiden toteuttaminen tiiviinä on tärkeää.

Kosteusvaurion synty

Rakennusmateriaalien kosteudensietokyky määrittää kuinka nopeasti rakenteeseen joutunut kosteus aiheuttaa kosteusvaurion.
Rakennusaikaisista kosteusrasituksen lähteistä merkittävimmät ovat ulkopuolinen vesi, maaperän kosteus, käyttövesi sekä rakenteisiin rakennusaikana sitoutunut vesi. Ulkopuolisia vesilähteitä ovat sade-, lumi-, tuuli-, katto- ja valumavedet. Rakenteisiin sitoutuu vettä rakennusaikana betoni-, muuraus-, rappaus- ja tasoitetöiden aikana.

Yleisistä työvirheistä syntyneitä kosteusvaurioita

  • puutteet ilmansulkujen tiivistyksissä
  • puutteet vedeneristyksen jatkuvuudessa
  • liitoskohtien tiivistys
  • hallitsemattoman vedenkäyttö työmaalla.