Kuivaketjun toteutus

Kuivaketjun toteutus. Kuva: RakennusteollisuusRakennustuotteiden kuivaketjun konsepti on analoginen elintarviketeollisuuden kylmäketju-termin ja -menettelyn kanssa. Tavoitteena on huolehtia rakennustuotteen kuivana säilymisestä kaikissa rakentamisen vaiheissa materiaalivalmistuksesta loppukäyttäjälle.

Lähtökohtana on tilaajan asettamat tavoitteet ja vaatimukset suunnittelulle ja toteutukselle, jotka suunnittelija toteuttaa kosteusteknisellä suunnittelulla ja ohjeistaa päätoteuttajalle. Päätoteuttaja suunnittelee kuivan rakentamisen osana tuotannonsuunnittelua ja ohjeistaa muita urakoitsijoita toimimaan oikealla tavalla. Päätoteuttaja myös sopii tilaajan asettamiin tavoitteisiin soveltuvat hankintasopimukset ja sopimuksella velvoittaa toimittajan tuomaan rakennustuotteet työmaalle sovitusti suojattuina ja sovitussa rakennekosteudessa.

Materiaalitoimittajan vastuu kuivasta rakentamisesta

Materiaalihankintoja tulee ohjata sopimuksin. Sopimuksiin ja siten myös hankintahintoihin tulee sisällyttää materiaaleille ja materiaalitoimituksille asetetut suojausvaatimukset.

Kuljetukseen mitoitetut suojaukset eivät useinkaan riitä työmaaolosuhteisiin, joissa mm. sää ja mekaaninen rasitus aiheuttavat pitempikestoista rasitusta tuotteille.