Materiaalien suojaus

Ikkunoiden varastointi kuivissa olosuhteissa. Kuva: Mittaviiva Oy.

Rakennusosat ja materiaalit on suojattava jo tehtaalla ja kuljetuksen aikana. Kuljetuksen aikana suojauksesta vastaa kuljetuksesta vastaava taho.

Rakennusmateriaalien varastointi ja suojaus työmaalla

 • Varastointiolosuhteiden tulee olla aina mahdollisimman lähellä materiaalin käytönaikaisia olosuhteita.
 • Materiaaleja ei koskaan varastoida suorassa maa- tai lattiakosketuksessa vaan tukevalla ylösnostetulla tukipuilla tai lavalla - alustalle ei saa kerääntyä vettä.
 • Materiaalien päälle laitettavat suojapeitteet asennetaan kalteviksi ja irti rakennustuotteista.
 • Kuljetuspakkausten avaamisessa tai avaamatta jättämisessä noudatetaan valmistajan ohjeita.
 • Materiaalien tilaus ja välivarastointi suunnitellaan. Tavoitteena on pitää varastointiaika mahdollisimman lyhyenä.

Hyvin kosteutta sietävä rakennustuote voi kosteana asennettuna vaurioittaa muita materiaaleja. Kosteita tai vaurioituneita materiaaleja ei käytetä.

Rakennustuotteiden suojauksen vaiheet työmaalla

Vastaanottaessa

 1. Sovi vastaanottomenettelyistä hankinnan yhteydessä esim. kuorman saapumisen tiedottamisesta puhelimitse.
 2. Valmistaudu vastaanottoon suojausvälinein, nostokonein ja työvoimaresurssein.
 3. Vastaanotettaessa tarkista tuotteen sopimuksen mukaisuus ja tallenna tarvittavat dokumentit myöhempää käyttöä varten (käyttöohje, käyttöturvallisuustiedote, suoritustasoilmoitus jne.)
 4. Tarkista onko tuotteen kuljetuksen aikainen suojaus ollut riittävä. Kuljettava taho on vastuussa tuotteen kuljetuksen aikaisesta suojauksesta.
 5. Suojaa tuote heti. Suojan tulee kestää siihen kohdistuvat rasitukset, kuten tuulikuormat.
 6. Laadi vastaanotosta dokumentti.


Ikkunoiden varastointi kuivissa olosuhteissa. Kuva: Mittaviiva Oy.Välivarastointi ja varastointi

 1. Suunnittele varastointitarve ja varastoinnissa tarvittavat suojausmateriaalit hankkeen alussa rakennusvaiheittain – tarkasta ja tarkenna suunnitelmia kunkin rakennusvaiheen aikana.
 2. Merkitse ja tiedota varastointipaikkojen sijainnit.
 3. Tarkista vastaanoton jälkeen tarvitseeko tuote lyhyt- vai pitkäaikaista säilytystä tai voidaanko tuote siirtää suoraan työkohteeseen.
 4. Varastoi tuote ensisijaisesti sisällä tai sääsuojassa.
 5. Varmista välivarastoinnin aikana suojausten kunto säännöllisesti esim. kahdesti viikossa.
 6. Huolehditaan suojauksen vedenohjauksesta niin, että vesi ohjautuu suojauksen ulkopuolelle.


Asennus

 1. Ota rakennustuotetta tai materiaalia kerrallaan enintään yhden työvuoron tarpeisiin – varastoinnin suojaukset pitää palauttaa paikoilleen.
 2. Tarkista ottamasi tuotteen tai materiaalin kunto ennen käyttöä – viallisia tuotteita ei saa asentaa.
 3. Suojaa keskeneräinen työ – mieluusti työn edistymisen yhteydessä, mutta viimeistään työvuoron päättyessä.
 4. Pura kastuneet materiaalit viivyttelemättä. Ennen uusien materiaalien asentamista on pidettävä katselmus, jossa todennetaan tilanne mittauksin. Katselmuksesta laaditaan valokuvin varustettu pöytäkirja..

Kuvat: Mittaviiva Oy.

Rakennusmateriaalien ohjeellisia säilytystiloja (Lähde: Ratu S-1236 Olosuhteiden hallinta rakentamisesssa)