Toimet

Näytepalamenetelmä

Näytepalamenetelmässä näytteet on otettava oikealta syvyydeltä ja riittävän kaukaa työstön reunasta. Lähde: RT14-10984 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus.

Näytepalamittaus on  porareikämenetelmää nopeampi, luotettavampi ja sitä tulee käyttää  kun rakenteen lämpötila ei ole lähellä rakenteen käyttölämpötilaa +20 °C. Näytepalamittauksessa suurin virhetekijä on, että kosteutta ehtii haihtumaan näytteenoton yhteydessä.

 1. Rakenteeseen tehdään kuoppa arviointisyvyyteen
  1. poraamalla 10 16 mm poranterällä 100 150 mm reikiä ympyrän kaareen muotoon
  2. käyttämällä kuivaporauskruunua
 2. Arviointisyvyys tarkistetaan mittaamalla.
 3. Syvyyden ollessa oikea, pinnasta piikataan taltalla murusia materiaalista.
 4. Murusilla täytetään 1/3 koeputken tilavuudesta.
 5. Mittausanturi viedään koeputkeen.
 6. Koeputki tiivistetään.
 7.  Koeputki näytepaloineen siirretään +20 °C vakiolämpötilaan ja annetaan tasaantua 2 – 12 tuntia mittalaitteen ohjeiden mukaisesti.

 

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä