Toimet

Riskit

Kosteuslähteet
Kosteuden aiheuttamat vauriot
Riskien kartoitus
Kosteusriskiluokat
Rakenteiden yleisimpiä kosteusriskikohtia
   

Rakentamisen kosteusriskien hallintaprosessin ei tarvitse olla monimutkainen. Tärkeintä on, että mahdollisia riskejä arvioidaan etukäteen ja että ne kirjataan kosteudenhallintasuunnitelmaan. Tämän jälkeen arvioidaan miten riski voidaan ennalta ehkäistä ja miten toimitaan riskin toteutuessa.

Kosteuden vaikutukset rakentamisessa aiheuttavat riskejä rakennushankkeen toteuttamiselle ja rakennuksen käytölle. Riski määritellään usein riskin seuraamusten vakavuuden ja todennäköisyyden yhteisvaikutukseksi. Kosteusriskillä on toteutuessaan kielteinen vaikutus rakennuksen kosteustekniseen toimintaan: rakenteisiin voi syntyä terveydelle vaarallisia mikrobikasvustoja tai rakenne voi vaurioitua. Esimerkiksi puun lujuus voi heiketä lahoamisen seurauksena, joiden kummankin seuraamukset voivat olla hyvinkin vakavia.

Kosteusriskit tulee tunnistaa jokaisessa rakentamisen vaiheessa hankesuunnittelusta rakennuksen käyttöön. Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan kosteudenhallinnan kannalta epävarmat alueet sekä useissa hankkeissa toistuvat riskit ja määritetään riskien torjunnan vastatoimet.

Kosteusriskien hallintaprosessi koostuu kolmesta vaiheesta

1. Kosteusriskien tunnistaminen

Määritellään kosteusriskit, riskien syyt ja niistä aiheutuvat seuraukset.

2. Kosteusriskien arviointi

Kosteusriskit luokitellaan sen mukaan, miten hyvin rakenteet kestävät kosteusrasitusta ja miten paljon ne altistuvat kosteusrasitukselle.

3. Kosteusriskien torjunta ja riskeihin varautuminen

Määritellään kuinka kosteusriskejä hallitaan. Rakennusprojektin aikana toteutuvat ongelmat  ja hyvät käytännöt kirjataan ylös ja tuodaan muiden tietoon, jotta vastaavilta ongelmilta vältytään ja hyvät toimintatavat yleistyvät.

 

Attachments:
Download this file (Kosteudenhallinta_RISKIT_30092015.pdf)Kosteudenhallinta_RISKIT_30092015.pdf[tekstit, riskit]204 kB