Kirjallisuus ja sanasto

Kirjallisuus

Tälle sivustolle on koottu aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä hyödyllisiä nettisivuja

Laki ja asetukset

Ladattavia oppaita ja ohjeita

Laskureita

TOPTEN-rakennusvalvontojen kosteudenhallintaan liittyviä kortteja:

Topten-korttiluettelo (https://www.pksrava.fi/asp2/haku.aspx?hakuehto=topten&s=56)

 • 120f 01 A, Rakennussuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje
 • 117 c 01 A, Kosteudenhallintaselvitys; merkitys ja sisältö 
 • 117 c 01, A, Kosteudenhallintaselvitys -Merkitys ja sisältö
 • 117 01, B Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirja
 • 122 e, 01, A, Vastaavan työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje
 • 131 01, Pientalon korkeusaseman määrittäminen ympäristöön sopivaksi suunnitteluvaiheessa

Pks-korttiluettelo (https://www.pksrava.fi/asp2/korttiluettelo.aspx?s=54)

 • RAK02, Rakennustyönaikainen sää- ja olosuhdesuojaus, lomake
 • RAK03, Rakennustyönaikainen sää- ja olosuhdesuojaus, lomakkeeseen liittyvä ohje
 • RAK04, Rakennustyönaikainen sää- ja olosuhdesuojaus, pientalot
 • YL06, Selvitys rakennuksen terveellisyydestä (23.1.2018)
 • YL07, Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti (4.6.2019)

Toimintamalleja

 • Kuivaketju10.fi - kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla pyritään estämään kosteusvauriot hankkeen eri vaiheissa. Rakentamisen Laatu RALA ry vastaa Kuivaketju10:n ylläpidosta ja jatkokehityksestä.
 • Terve Talo - RT 07-10832 Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet asuntorakentamiselle.

Nettisivut

Kehityshankkkeita kosteudenhallintaan liittyen

Lisätietoa ja ohjeita rakenteiden suunnittelusta ja toteutuksesta saa mm:

 • RIL 107-1999. Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet.
 • RIL 250-2011. Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen. (päivitettävänä, uusi ilmestyy kesällä 2020)

Eri päällystemateriaalien kosteusraja-arvoja on annettu mm:

 • SisäRYL 2013 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt. Rakennustietosäätiö, Rakennustieto Oy. 2012.
 • BY 45/BLY 7, Betonilattiat 2018. Suomen Betoniyhdistys ry. 2018.

Yleistä kirjallisuutta ja artikkeleita

 • Siikanen, U. Rakennusfysiikka: perusteet ja sovelluksia. 2015. Helsinki, Rakennustieto. 256 s.
 • Vinha, J. et al. Ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäyksen vaikutukset vaipparakenteiden kosteusteknisessä toiminnassa ja rakennusten energiankulutuksessa. 2013. Tampere, Tampereen teknillinen yliopisto, Tutkimusraportti 159. 354 s.
 • Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu. Rakentajain kalenterin artikkeli. Merikallio, Tarja. Saatavissa: https://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK020504.pdf
 • Rakennustuotannon kosteudenhallinta ja kuiva rakentaminen. Rakentajain kalenterin artikkeli. Teriö, O., Palolahti, T. & Koskenvesa, A. Saatavissa: https://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK120602.pdf

 Kosteuteen liittyvää perussanastoa on koottu sivun alta ladattavaan PDF-tiedostoon.

Attachments:
Download this file (Kosteus_peruskasitteet_150928.pdf)Kosteus_peruskasitteet_150928.pdf[Kosteuden peruskäsitteitä]826 kB