Ohjeet käyttäjille ja huollolle

Omistajalle ja ylläpidosta vastaavalle luovutetaan mm.

Käyttö- ja huoltokirja

Rakentamisvaiheen lopussa rakennuksen toteumatiedot siirretään omistajalle ja ylläpidosta vastaavalle osana huoltokirjaa, jolla hallitaan rakennuksen kunnon arviointia ja seurantaa. Huoltokirjan laadinnassa keskeistä on valita ne toimenpiteet, joilla kiinteistön rakenteet savuttavat niille määritellyn käyttöiän. Varsinkin huoltovälien ja teknisien käyttöikien osalta on huomioitava, että niissä voi olla valmistajakohtaisia yleisistä käyttöiästä poikkeavia ohjeita.

Kosteusteknisesti huoltokirjassa huomioitavia asioita ovat

  • kosteusteknisesti riskialttiiden paikkojen määrittely ja ohjeet seurantaan
  • vaurioalttiiden ja tarkastusta vaativien rakenteiden tarkastusjaksot
  • rakennuksen käytönaikaiset kosteushälyttimet ja vesivuotoihin varautuminen
  • ohjeet märkätilojen tuuletukseen ja kuivaukseen
  • tarkastusten vastuuhenkilö, raportointi ja dokumentointi.

Valmistajan huolto-ohjeet yksilöivät ne toimenpiteet, joilla saavutetaan rakenteiden, materiaalien tai kojeiden ja laitteiden tekninen käyttöikä. Rakennuksen huolto-ohjelma on laadittava valmistajien huolto-ohjeiden sisältämien toimenpiteiden ja käyttöikien perusteella. Erityisesti LVIAS-järjestelmien huolto-ohjeet tulee määritellä huolellisesti. 

Asukaskansiot

Asukkaille jaettavat asukaskansiot tai vastaavat ohjeet on tarkoitettu normaalin asunnon käytön tueksi. Kosteudenhallinnan näkökulmasta asukkaille jaettavassa asukaskansiossa on otettava kantaa mm. puhdistuksessa käytettävän veden määrään sekä märkätilojen pintojen kuivaamiseen ja tuulettamiseen jne. Myös asukkaiden vastuulla olevat rakenteiden huoltotoimenpiteet on määritettävä asukaskansiossa. Tällaisia ovat mm. ikkunoiden ja ovien tiivisteet sekä märkätiloihin liittyvät tarkastus- ja huoltotoimet.