Rakenteet

Alapohjat ja perustukset

Rakennuspohjan kuivatus
Maanvastaiset alapohjat
Ryömintätilaiset eli tuulettuvat alapohjat


Kosteusriskikohtia

Tuulettuvan alapohjan kosteusriskikohtia
Salaojien kosteusriskikohtia
Kellarin seinien kosteusriskikohtia

Perustusten ja alapohjarakenteiden tyypillisiä kosteusvauroiden aiheuttajia ovat maaperän kosteus, sadevedet, kylmäsillat ja kondensoituminen sekä vesivuodot rakennuksen sisältä tai putkistosta.

Alapohjan alla on usein homeen kasvulle otolliset olosuhteet. Alapohjarakenteen ilmatiiviys tulee varmistaa. Tiivis rakenne estää homeiden, mikrobien sekä radonin pääsyn sisäilmaan. Liitokset sekä läpivientikohtien tiivistäminen tulee tehdä huolella.

 

 

Rakennuksen kosteuslähteet. Lähde: Leivo 1998; Lahdensivu et al. 2012. Matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteiden ja liitosten suunnittelu- ja toteutusohjeita.