Kellarin seinien kosteusriskikohtia

Riskit

Suunnitteluohjeet

Työohjeet

 1. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin.
 2. Vajovedet niin rakennus- kuin käytönaikana.
 3. Vedenpoistoreikien tukkeutuminen.
 1. Lämmöneristys rakenteen ulkopintaan. Vedeneristys seinän ulkopintaan lämmöneristeen alle. Seinän vieressä käytetään hyvin vettä läpäisevää salaojakerrosta. Vedeneristyksenä käytetään kermieristystä. Perusmuurilevyä voidaan käyttää, jos seinä ei altistu vedenpaineelle ja rakennuspohjan kuivatus on varmistuttu salaojituksella. Vedeneristys nostetaan vähintään 300 mm maanpinnan yläpuolelle. Vedeneristys ulotetaan anturan ulkopintaan asti. Kellarin seinän läpi ei tule tehdä läpivientejä. Jos kuitenkin läpivientejä tehdään, käytetään läpivientitiivisteitä. Rakennettaessa märkätila kellariin, tulee huolehtia siitä, että seinärakenne pystyy kuivumaan. Kellarin sisäseinissä ei saa käyttää vesihöyrytiiviitä materiaaleja. Muidenkin materiaalien tulee olla kosteudenkestäviä. Kellarin ilmanvaihdon tulee olla riittävä, jotta seinästä haihtuva kosteus saada poistettua.
 2. Huolehditaan riittävistä kallistuksista ja salaojituksesta.
 3. Vedenpoistoreiät riittävästi kallelleen.
 1. Kevytsoraharkko tarvitsee vedeneristyksen lisäksi tiivistyksen esimerkiksi tasoite- tai rappauskerroksen avulla.
 2. Perusmaan kallistusten ja salaojien tulee olla suunniteltu ja toteutettu oikein. Veden imeytyminen maanpinnalta estetään käyttämällä esimerkiksi tiivistä maalajia. Seinän viereen ei saa laittaa kasvillisuutta. Kellarin sisäseinissä ei saa käyttää vesihöyrytiiviitä materiaaleja. Muidenkin materiaalien tulee olla kosteudenkestäviä.
 3. Reikiä ei saa tukkia vedeneristyksellä. Ylimääräistä kosteutta ei päästetä sisälle rakennusvaiheessa.

Laadunvarmistus

Ohjeistava kuva rakenteesta

Tarkistuslista

 • Vedeneristyksen tarkistus ennen lämmöneristeiden asentamista.
 • Kellarin seinän kuivumisedellytysten varmistaminen kosteusmittauksilla.
 • Pintamaan ja salaojien kaadot.
 • Tarkistetaan salaojituskerroksena käytettävä materiaali (ei hienoainesta). 
 • Sokkelin tarkastus ennen täyttöjä.
 Kellarin seinä, ohjeistava kuva
 • Vedeneristys yhtenäinen.
 • Lämmöneristys yhtenäinen.
 • Vältetään läpivientejä.
 • Ei tiivistä pinnoitetta sisäpintaan.
 • Ei peitetä vedenpoistoreikiä.