Tuulettuvan alapohjan kosteusriskikohtia

 Riskit

Suunnitteluohjeet

Työohjeet

 1. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin.
 2. Vajovedet niin rakennus- kuin käytönaikana.
 3. Rakenteen ilmatiiviys.
 4. Sokkeliin valuvat sadevedet.
 5. Rakenteen pinnoittaminen kostean alustan päälle.
 1. Materiaalit kosteudenkestäviä. Maapohja eristetään ja tehdään kapillaarikatko. Eristeenä 50–100 mm EPS tai 150–300 mm kevytsoraa, kivirakenteisissa alapohjaratkaisuissa toimii myös sepelikerros. Tuuletus 0,5-1,0 1/h. Tuuletus myös väliseinäsokkeleiden kohdalla. Tuuletusaukkoja 1,0 ‰ alapohjan pinta-alasta. Tuuletusaukot vähintään 150 mm ympäröivän maanpinnan yläpuolella ja vähimmäiskoko 150 cm2 enimmäisvälin ollessa 6 m.
 2. Rakenteen salaojitussuunnitelma. Ks. Salaojat
 3. Ilmavuodot alapohjan läpi estetään. Ks. Höyrynsulun liitokset (kivitalo) ja Höyrynsulun liitokset (puutalo)
 4. Sokkelirakenne kestää hetkellistä kosteusrasitusta. Sokkeleiden vedenpoisto suunniteltava.
 5. Lämmöneristys rakenteen ulkopintaan.
 1. Varmistetaan, että käytettävät materiaalit ovat suunnitelmien mukaisesti kosteudenkestäviä. Tarkastetaan suunnitelmat ja toteutetaan työ ohjeiden mukaan.
 2. Sekä perus- että pintamaa viettää kohti salaojia ja rakennuksesta poispäin (jo rakennusvaiheessa). Seinän vieressä sopiva kallistus on 1:20. Kaikki humusmaa ja eloperäinen aines poistetaan. Tuuletetussa tilassa ei varastoida mitään. Ryömintätilan korkeus vähintään 1,2 m.
 3. Höyrynsulun limitykset varmistetaan ruuvattavilla rimoilla (puristava liitos). Ks. Höyrynsulun liitokset (kivitalo) ja Höyrynsulun liitokset (puutalo)
 4. Työvaihe suoritetaan nopeasti, jotta rakenteiden kuivumiselle jää enemmän aikaa ja ulkopuolinen kosteusrasitus jää vähäiseksi. Sokkeleiden vedenpoisto pidetään avoimena.
 5. Alapohjan annetaan kuivua riittävästi ennen pinnoitusta ja kosteutta seurataan mittauksin.

 Laadunvarmistus

Ohjeistava kuva rakenteesta

Tarkistuslista

 • Malliasennus liitoksista ilmatiiviyden varmistamiseksi.
 • Varmistutaan katselmuksella, että tuulettuva tila on puhdas roskista yms.
 • Kosteusmittaukset ennen pinnoitusta.
 • Ilmatiiviyden varmistaminen lämpökuvauksin tai merkkisavulla.
     Tuulettuva alapohja, ohjeistava kuva
 • Suositellaan käytettäväksi levymäistä ilman/höyrynsulkua, ainakin läpivientien kohdalla.
 • US/AP-liitoksen tiiveys, läpimenojen kaulukset, saumojen tiiveys.
 • Väliseinäsokkeleiden rei'itys tuuletuksen varmistamiseksi.
 • Kaadot haluttuun suuntaan ja riittävillä kallistuksilla.
 • Alapohja puhdas.