Hirsiseinät

Lämmöneristämätön hirsiseinä on massiivinen yksiaineinen seinärakenne, joka toimii kosteusteknisesti hyvin riippumatta sen paksuudesta, johtuen tuen siitä, ettei rakenteessa ole eri materiaalikerrosten muodostamia rajapintoja, joihin voi syntyä kriittisiä olosuhteita. Rakenteen toiminta edellyttää hirsiseinän sauma- ja nurkkakohtien suojaamista sadevedeltä.

Yhä useampi hirsiseinistä tehdään lisäeristettynä. Jos hirsiseinä lämmöneristetään, rakenteen lämpötila- ja kosteusolosuhteet muuttuvat ja kosteustekninen toiminta heikkenee.

Riskit lyhyesti

  1. Hirsien päät
  2. Hirsien painumat
  3. Sisäpuolinen lämmöneristys

Kosteusrasitusta vähentävät rakenneratkaisut

Hirsirakenne muuttuu riskialttiimmaksi kosteusvaurioille, jos lämmöneristys asennetaan hirsiseinän sisäpuolelle. Tällöin rajapintaan muodostuu herkästi kosteuden kondensoitumiselle ja homeen kasvulle otolliset olosuhteet. Jos sisäpuolista lisälämmöneristystä käytetään, on lämmöneristeen sisäpuolella oltava tiivis ilmansulku ja riittävä höyrynsulku.

Hirren ulkopuolelle tehtävä lisäeristys on kosteusteknisesti toimiva, jos lämmöneristeenä käytetään hyvin vesihöyryä läpäisevää ainetta ja lämmöneristeen ulkopuolelle tehdään vastaavanlainen taustaltaan tuuletettu ulkoverhous, kuin puurankaseinissä.

Hirsien päät ovat erityisen alttiita viistosaderasitukselle. Hirsien päät tulee suojata nurkkalaudoituksella tai sadevedeltä suojaavalla pinnoituksella.

Ilmatiiviys

Ilmatiiviys tulisi saada aikaan hirsien välisiin saumoihin ja nurkkiin laitettavien joustavien solumuovi- tai solukumitiivisteiden avulla. Vaihtoehtoisesti ilmatiiviyttä voidaan parantaa paperipohjaisen ilmansulun avulla, joka tulee hirren ulkopintaan ja jolla tulee olla hyvä vesihöyrynläpäisevyys.

Hyvän ilmatiiviyden saavuttamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hirsikehikko tyypillisesti painuu kuluessa, ja painuminen on huomioitava kaikissa ilmansulun liitoksissa.

Ohjeita hirsirakennuksen ilmanpitävien liitosten toteutuksesta on annettu mm. julkaisussa Aho & Korpi toim. (2009).

Rakenteiden kuivuminen

Hirsiseinän kuivuminen tasapainokosteuteen kestää yleensä useamman vuoden. Hirsiseinä on suositeltavaa käsitellä ulkoa sadevedeltä suojaavalla, mutta hyvin vesihöyryä läpäisevällä pinnoitteella, jotta ylimääräinen kosteus voi poistua rakenteesta. Myös sisäpuolen pinnoitteen tulee olla vesihöyrynläpäisevä.