Ontelolaattavälipohjan kosteusriskikohtia

Riskit

Suunnitteluohjeet

Työohjeet

 1. Saumojen ja läpivientien kautta tuleva vesi.
 2. Onteloiden ja vesipesien sisältämät vedet.
 3. Sateen valuminen kantaville seinille.
 1. Läpivientien tulppaus mietitään jo tehtaalla.
 2. Vesireikien poraus.
 3. Mietitään eristetilan suojaus.
 1. Saumaus heti kun se on mahdollista. Läpivientivarausten juottaminen umpeen heti kun mahdollista.
 2. Vesireikien auki poraaminen. Etenkin reuna-alueiden huolellinen juottaminen.
 3. Suojataan villatila muovilla. Nopea runkovaiheen toteutus lyhentää altistusaikaa. Lumi tulee poistaa mekaanisesti.

Laadunvarmistus

Ohjeistava kuva rakenteesta

Tarkistuslista

 • Sokkelin tarkastus ennen täyttöjä.
 Ontelolaattavälipohja, ohjeistava kuva
 • Nopea toteutus.
 • Vesireiät auki.