Käännetyn rakenteen kosteusriskikohtia

Riskit

Suunnitteluohjeet

Työohjeet

 1. Rakenteen vuotaminen.
 1. Pääosa sadevedestä johdetaan pois pintarakenneratkaisuin. Vedeneristyksen kallistusten tulee olla riittäviä. Kallistus hoidetaan raudoitetulla pintalaatalla. Vedeneristeenä käytetään VE80 tai VE80R-käyttöluokkien vedeneristeitä. Vedeneristyksen päällä käytetään salaojamattoja. Lämmöneristeenä käytetään XPS-eristettä. Liikennöidyillä katoilla täytyy varmistaa eristeen puristuslujuus. Suunnittelussa tulee huomioida riittävä lämmöneristys, jotta vedeneristyksen alapuolisilta kondenssiongelmilta vältytään. Kattokaivojen tulee olla haponkestävää materiaalia ja vähintään 100 mm halkaisijaltaan. Ks. kattokaivot. Vedeneristys nostetaan varsinaisen kattopinnan yläpuolelle vähintään 300 mm ja vähintään 100 mm padotuskorkeuden yläpuolelle.
 1. Pintalaatan tulee olla puhdas ja kuiva ennen vedeneristyksen asennusta. Alustassa ei saa olla yli 3 mm hammastuksia. Suuremmat hammastukset tasoitetaan kaltevuuteen 1:5. Alustan kaltevuus vähintään 1:80. Tartuntasivelynä käytetyn bitumiliuoksen täytyy kuivua ennen varsinaisen vedeneristyksen asentamista. Pinnan kosteuden tulee olla alle 90 % RH. Työt suoritetaan kuivissa olosuhteissa. Tarvittaessa käytetään sääsuojaa.

Laadunvarmistus

Ohjeistava kuva rakenteesta

Tarkistuslista

 • Pinnan tarkistus ennen vedeneristyksen asentamista (kaadot, puhtaus, kosteus)
 • Vedeneristyksen asentamisen jälkeen eristeen tartunta alustaan varmistetaan kolmioviiltokokeella. Kokeen jälkeen kohta tulee paikata. Paikan tulee ulottua viilloista vähintään 150 mm etäisyydelle.
 • Erityisen hankalissa kohteissa tehdään vedenpainekoe.
 • Erittäin vaativissa kohteissa rakenteeseen voidaan asentaa kosteusanturit.

Käännetty rakenne, ohjeistava kuva 
 • VE80 tai VE80R
 • Salaojamatto
 • Eristeiden puristulujuus
 • Ylösnostot
 • 1:80