Kattoikkunoiden ja lasikattojen kosteusriskikohtia

Riskit

Suunnitteluohjeet

Työohjeet

 1. Saumojen vuotaminen.
 2. Kosteuden kondensoituminen.
 3. Reuna-alueiden jääpadot.
 1. Tiivistysmateriaalien tulee kestää suuria lämpötilanvaihteluita, korkeita ja matalia lämpötiloja, UV-säteilyä ja muita säärasituksia. Saumaratkaisun tulee olla sellaisia, että saumoihin ei pääse kertymään suuria vesipatjoja.
 2. Kosteissa tiloissa ongelmaksi saattaa aiheutua kosteuden tiivistyminen. Tämä pystytään estämään lämmittämällä lasin pinta vähintään huoneilman lämpöiseksi. Lämmitys voidaan toteuttaa lämpöpuhaltimella tai sähkölämmitteisellä lasilla. Profiileihin tiivistyvä kosteus johdetaan turvalliseen paikkaan kanavoinnilla.
 3. Reuna-alueiden jääpadot voidaan ehkäistä lämmittämällä reuna-alueita. Veden poistoreitit tulee myös lämmittää, jotta järjestelmä ei tukkeudu.
 1. Saumojen tiivistyksessä tulee olla huolellinen, koska saumat ovat ajoittain alttiita paineelliselle vedelle.
 2. Sähkölämmitys kattaa koko vedenpoistoon tarkoitetun alueen.

Laadunvarmistus

Ohjeistava kuva rakenteesta

Tarkistuslista

 • Mallityö saumauksesta.
 • Lämmitettyjen osien lämpökuvaus.
 Kattoikkuna, ohjeistava kuva
 • Saumat tiiviitä ja soveltuva tiivistysmateriaali.
 • Lämmitetyt reuna-alueet ja veden poisto.