Rakenteiden pinnoitettavuusvaatimukset

Alusta rakenteen sallittu suhteellinen kosteus

Liian kostealle alustalle asennetut päällystemateriaalit aiheuttavat tiiviydellään tai matalalla kosteudenkestävyydellään vaurioita itselleen tai ympäröiville materiaaleille. Vauriot voivat olla materiaalin muodonmuutoksia tai home- tai mikrobivaurioita. Jokaisella materiaalilla on kriittinen kosteusraja-arvo (tavoitteellinen suhteellinen kosteus, tavoite RH), jonka alle rakenteen tulee kuivua ennen sen pinnoittamista.

Betonirakenteissa tavoitteellinen suhteellinen kosteus määräytyy päällystemateriaalin vesihöyryn läpäisevyyden ja kosteuden kestävyyden perusteella. Liimakiinnitteisten päällysteiden tavoitteellinen suhteellinen kosteus määräytyy yleensä liiman kosteudensietokyvyn perusteella, mikä tarkoittaa useimmilla liimoilla 85 % RH.

Tavoitteelliset suhteelliset kosteusprosentit esitetään rakenne- ja materiaalikohtaisesti työselostuksissa. Ohjeistuksessa tulee käyttää ensisijaisesti materiaalivalmistajan esittämiä tavoitteellisia kosteusprosentteja. Työselostuksissa voidaan myös viitata tavoitteellisia suhteellisen kosteuden raja-arvoja esittäviin julkaisuihin, kuten esimerkiksi rakentamisen yleisiin laatuvaatimuksiin ja rakennusalan teknis-tieteellisten yhdistysten julkaisuihin.